Kort om arbeidsgiver
Kommuneoverlegen ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver ut fra relevant lovverk og gjeldende forskrifter. Lillesand kommune har dyktige fastleger og ansatte innen helse- og omsorgssektoren som er opptatt av å levere god kvalitet på tjenester til innbyggerne. Sykehjemmene har egen tilsynslege. Lillesand kommune har stort fokus på tjenesteutvikling og velferdsteknologi.

Det forutsettes at vår nye kommuneoverlege ser mot fremtiden med nysgjerrighet og et åpent blikk for hvordan morgendagens tjenester skal formes og bidrar i dette arbeidet.
Kommuneoverlegen er viktig i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet i kommunen og i den kommunale planleggingen.

Kommuneoverlegen er en del av staben til kommunalsjef helse og kultur i Lillesand kommune og er i Birkenes knyttet til kommunalsjef for helse og velferd.

Tiltredelse: Etter avtale
Arbeidstid: Dagtid

Ansvarsområde/hovedoppgaver:
Kommuneoverlegens oppgaver er hovedsakelig medisinskfaglig veiledning, rådgivning, planlegging og relevant saksbehandling innenfor ansvarsområdene. Ny kommuneoverlege vil kunne ha innflytelse på utformingen av stillingens innhold, men følgende oppgaver er sentrale:
•             Medisinskfaglig rådgivning for helsetjenesten og øvrige
               kommunale tjenester
•             Smittevern
•             Miljørettet helsevern
•             Helseberedskap
•             Bidra aktivt i det overordnede folkehelsearbeidet og annet           
               utviklings- og planarbeid i kommunen
•             Samarbeid med selvstendig næringsdrivende leger og
               fysioterapeuter iht. gjeldende regelverk
•             Faglig ansvar for kommunale legetjenester
•             Medisinskfaglig samhandling med overordnede
               helsemyndigheter og andre samarbeidsparter
•             Stillingen inngår i kommunens kriseledelse

Krav til kompetanse: 
•             Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
•             Gode norskkunnskaper, god skriftlig og muntlig
               framstillingsevne, og god kjennskap til norsk
               helsevesen
•             God erfaring med digitale verktøy
•             Søker må ha førerkort klasse B

Ønsket kompetanse:
Lege som er spesialist i samfunnsmedisin eller har påbegynt spesialitet i samfunnsmedisin er ønskelig. Spesialister i allmennmedisin med interesse for samfunnsmedisin oppfordres også til å søke. Det samme gjelder lege som har interesse for og er villig til å gå inn i et utdanningsløp som samfunnsmedisiner. Kommunen er godkjent som utdanningsinstitusjon.

•             Ønskelig med erfaring fra
               helseadministrasjon/kommunehelsetjeneste
•             Interesse for utvikling av kommunale tjenestetilbud

Personlige egenskaper:
•             Engasjement og interesse for overordnet medisinsk arbeid i
               kommunen med vilje og evne til å jobbe
               tverrfaglig og veilede andre.
•             Vi søker en person som kan jobbe selvstendig og med god
               rolleforståelse, ha gode samarbeidsevner, ha gode
               kommunikasjonsferdigheter og er løsningsorientert.
•             Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
•             God arbeidskapasitet

Lillesand kommune kan tilby: 
•             Spennende utviklingsoppgaver i et godt og tverrfaglig fagmiljø
•             Stort handlingsrom og innflytelse i videre utvikling av det
               samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen
•             Godt arbeidsmiljø og gode kolleger
•             Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
•             Lønn etter kvalifikasjoner/avtale
•             Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP
•             Vilkår for øvrig etter gjeldende avtaler mellom KS og
               Legeforeningen

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte. 

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Kommunalsjef Geir Jenssen på telefon 95744020.

Søknadsfrist: 08.02.2020

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju. 

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lillesand kommune
Kontaktperson
Navn: Geir Jenssen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 95744020
E-post: geir.jenssen@lillesand.kommune.no
Arbeidssted
Østregate 2
4790 LILLESAND