Kort om arbeidsgiver

Regional sikkerhetsseksjon Helse Sør-Øst er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse Sør-Øst. Seksjonen mottar pasienter med psykose eller mistanke om psykose, og med kompliserte tilleggsutfordringer - inkludert alvorlig voldsatferd - til utredning og behandling. Seksjonen har tre kliniske enheter på Dikemark i Asker og polikliniske enheter i Oslo Fengsel og Bretveit og Ungdomsenhet øst (Eidsvoll). I tillegg drifter avdelingen Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern, og Rettspsykiatrisk poliklinikk.

Du kan lese mer om Regional sikkerhetsseksjon her. 


Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.
Politiattest kreves fremvist ved ansettelse.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingsinnehaver har ansvaret for de til enhver tid løpende funksjoner/arbeidsoppgaver som pålegges og/eller naturlig kan knyttes til vedkommendes ansvarsområde.
 • Selvstendig ansvar i beslutninger som angår pasienten herunder: Medisinskfaglig utredning, diagnostikk, vurdering og behandling
 • Sørge for ajourført pasientjournaldokumentasjon av høy kvalitet.
 • Utføre selvmordsrisikovurderinger og voldsrisikovurderinger.
 • Delta i utviklingsarbeid og kvalitetsforbedringsarbeid i seksjonen i form av metodeutvikling, maler og standarder for høy kvalitet og sikkerhet i pasientforløp.
 • Bidra med gjennomføring av judisielle døgnobservasjoner etter straffeprosessloven § 167
 • Delta i aktuelt prosjektarbeid.
 • Veiledning og faglig utvikling av leger i spesialisering.
 • Veilednings- og undervisningsoppgaver som ledd i seksjonens kompetanseutvikling.
 • Samarbeid med pårørende, annet aktuelt nettverk og samarbeidspartnere for å planlegge behandlingsforløp og utskrivelse.
 • Ansvar for medvirkning til et inkluderende og godt arbeidsmiljø.
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i enheten, i seksjonen for øvrig og mellom avdelingene i sykehuset.
 • Delta i relevante møter, råd og utvalg i seksjonen / klinikken.
 • Mulighet for å inngå i 14-delt bakvaktsordning i samarbeid med de andre seksjonene på Dikemark.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri. For de som er i slutten av spesialisering kan konstituering være aktuelt
 • Erfaring fra klinisk arbeid med psykoser og anvendelse av psykisk helsevernloven
 • Det er ønskelig med erfaring fra sikkerhetspsykiatri, rettspsykiatri og/eller fengselspsykiatri

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst
 • Trives med å jobbe tverrfaglig

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende avtale

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert

Utdanningsretning

 • Medisin

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Regional sikkerhetsseksjon
Kontaktperson
Navn: Lotte Lahn Flor
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90884848
E-post: sbflol@ous-hf.no
Arbeidssted
Dikemark
Sykehusveien 18
1385 ASKER