Kort om arbeidsgiver

Nevrosenteret er en del av hode, hals og rehabliteringsklinikken og består av nevrologisk avdeling, nevrokirurgisk avdeling og nevrofysiologisk seksjon. Vi har ledig vikariat stilling for LIS3 ved klinisk nevrofysiologisk avdeling.

Legene ved avdelingen har 40 timers arbeidsuke. Det er ingen vakttjeneste.

Kontaktperson: Seksjonsoverlege Sigurbjørg Stefansdottir 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Nevrofysiologisk avdeling foretar de fleste undersøkelsesmetoder innenfor klinisk nevrofysiologi slik som EEG og langtids-EEG for barn og voksne
 • Polysomnografi og MSLT
 • Nevrografi, EMG
 • Evoked responser 
 • Termotest 

Stavanger Universitetssykehus tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsforløpet innen klinisk nevrofysiologi. 

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gode datakunnskaper  

Personlige egenskaper

 • En som lett kan samarbeide med andre
 • Serviceinnstilt
 • Fleksible
 • Gjerne forståelse/kunnskap for teknisk utstyr 

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift)
 • Faglig og personlig utvikling  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Sigurbjørg Stefansdottir
Tittel: avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 84 16
Arbeidssted
Klinikk for hode-hals og rehabilitering / nevrosenteret, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger