Kort om arbeidsgiver
Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner.

Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.

Klinikken er inne i en spennende periode med innføring av nye laboratoriedatasystemer. Innføringen starter i slutten av inneværende år.

Avdeling for klinisk farmakologi er del av Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs hospital, og har ca. 80 ansatte fordelt på leger, kjemikere, farmasøyter, bioingeniører og administrative stillinger. Avdelingen er lokalisert i Teknostallen, noen minutters gange fra sykehusområdet. Rundt 10 spesialister i klinisk farmakologi og 5 leger i spesialisering har sitt virke helt eller delvis ved avdelingen.

Laboratoriet utfører analyser med tilhørende fortolkninger innenfor områdene terapikontroll, rusmiddeldiagnostikk, klinisk toksikologi og rettstoksikologi. Avdelingen har et bredt analyserepertoar og mottar prøver både fra egen helseregion og fra resten av landet. Avdelingen driver utstrakt rådgivning og fortolkning av analysesvar, som i all hovedsak utføres av avdelingens leger. Legene inngår i telefonvaktordning, oftest betjent av en lege i spesialisering på dagtid, med spesialist som bakvakt.

Avdelingen har over tid satset på samfunnsfarmakologi, bl.a. med å bidra med økt farmakologikunnskap blant helsepersonell, og arbeider aktivt for å utvikle økt legemiddelsikkerhet, både i sykehus og i primærhelsetjenesten. RELIS Midt (Regionalt legemiddelinformasjonssenter) er en del av avdelingen.

Avdelingen har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.

Det legges stor vekt på kvalitetsarbeid da avdelingen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 15189:2012.

Stillingen er ved Seksjon medisin.


Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgaver som beskrevet i utdanningsprogram for spesialistutdanning i klinisk farmakologi
 • Delta i avdelingens rutineoppgaver, inklusive fortolkning av prøvesvar innen terapimonitorering og rusmiddeldiagnostikk, samt betjening av vakttelefon
 • Delta i avdelingens utadrettede virksomhet, bl.a. KUPP-kampanjen (kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter i allmennmedisin) 
 • Om nødvendig må den som tilsettes delta i undervisning av medisinske studenter og annet helsepersonell

Kvalifikasjoner
 • Gjennomført LIS1-tjeneste 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Klinisk erfaring, for eksempel fra rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri, indremedisin eller allmennmedisin vektes
 • Forskningserfaring vektlegges 

Personlige egenskaper
 • Engasjert
 • Samarbeidsvillig
 • Selvstendig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Fleksibel arbeidstid
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Arne Helland
Tittel: Overlege
Telefon: +47 900 47 294
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for klinisk farmakologi
Erling Skjalgsons gate 1
7030 TRONDHEIM
Søk på stillingen