Kort om arbeidsgiver

Ved ortopedisk seksjon, Haugesund sjukehus, lyser vi no etter lege som ønskjer å spesialisere seg innan ortopedi. Stillinga legg opp til eit utdanningsløp som leiar fram til spesialiteten ortopedisk kirurgi, med hoveddelen av LiS3 utdanninga ved Haugesund sjukehus og tilleggsutdanning i Helse Bergen/Helse Stavanger, evt også  et halvt år opplæringsrotasjon til revmatismesjukehus. 7-delt vaktplan bak LiS1. Vi lyser ut et vikariat med 6 måneders varighet , med mulighet for forlengelse. 

Stillingen  er en LiS3 stilling og forutsetter at LiS1 teneste er ferdig gjennomført 

Arbeidsoppgåver

 • Deltaking i avdelinga si drift
 • Visittgang
 • Skadepoliklinikk og operasjonsassistanse
 • 7 delt LiS3 vakt bak LiS1
 • Deltaking i faglig undervisning 

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege er ein føresetnad
 • Det er ønskjeleg med relevant erfaring frå ortopedisk kirurg
 • Må kunne norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjonseevner med pasienter og kollegaer
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Gode evner til samarbeid

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Fridtjof Rachor
Tittel: Seksjonsleder, overlege
Telefon: 52732422
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk seksjon, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5504 Haugesund