Bydel Nordre Aker utlyser en nyopprettet fastlegehjemmel (nulliste) på Kjelsås legesenter. Bydelen har totalt 54 fastlegehjemler fordelt på 12 legesentre (inkludert SIO-Helse).

Kjelsås legesenter har seks fastlegehjemler der alle er spesialister i allmennmedisin. Senteret utvider med en nyopprettet hjemmel. Planlagt listetak er 1000 pasienter. Senteret har fire ansatte helsesekretær som betjener lab og resepsjon, og har romslige kontorer, velutstyrt laboratorium, utstyr for EKG, 24-t BT, spirometri samt eget rom tilpasset prosedyrer og småkirurgi, men planlegger å flytte til nye lokaler i bydelen i løpet av 2020. Senteret driftes som eget aksjeselskap og legene arbeider som selvstendig næringsdrivende. Kjelsås legesenter har et dynamisk og trivelig arbeidsmiljø, og ny kollega ønskes varmt velkommen.  

Kun elektroniske søknader gjennom utlysningsportalen vil bli behandlet.  

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for opptil 1000 innbyggere.
 • Fastlege kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper. For tiden er det ikke knyttet offentlig legearbeid til hjemmelen. Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus, eller LIS1 tjeneste med læringsmål.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin.
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra drift av fastlegepraksis vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter.
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskrift og rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen. Tiltredelse Kjelsås legesenter 1.4.2020 eller etter avtale.
Bydel Nordre Aker har rundt 50 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i Oslo. Bydelens visjon er: " Sammen skaper vi selvstendige, aktive og gode liv i Bydel  Nordre Aker". Vi ønsker å være i dialog med bydelens innbyggere og utvikle gode tjenester. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

I henhold til offentlighetsloven kan søkeren føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Sletvold
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 94030336
Navn: Ingjerd Guldal
Tittel: Fastlege
Telefon: 93625306
E-post: ingjerdguldal@gmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Kjelsås legesenter
Kjelsåsveien 114
0491 OSLO