Kort om arbeidsgiver
Ved Avdeling for traumelidelser er det ledig ett års vikariat i 100 % stilling for lege i spesialisering. Brenner du for psykoterapi og faglig utvikling, kan dette være stillingen for deg! Vikariatet går fra 01.03.20 eller etter avtale.

Avdelingen har 32 døgnplasser fordelt på 4 grupper. Vår målgruppe er pasienter med relasjonstraumer fra oppvekst (seksuelle overgrep, mishandling, omsorgssvikt og grov neglect). Pasientene som innlegges har traumelidelser
(kompleks PTSD og dissosiasjon). Et sammensatt symptombilde er vanlig. Det samme er relasjonelle vansker. Stillingen vil være tilknyttet et behandlingsteam, men det må påregnes oppgaver i avdelingen for øvrig. Avdelingen har et meget aktivt fagmiljø med fokus på kompetanse- og fagutvikling.

Behandlingsopplegget:
Behandlingen kombinerer individual – og gruppeterapi, verbale og nonverbale tilnærminger og teknikker. Stillingen vil innebære deltagelse i de ulike delene av behandlingen ut fra behovet i teamet. Se våre nettsider for nærmere opplysninger om teorigrunnlag og modell.
Sykehuset gir tilbud om behandling av rus- og avhengighetproblemer som er knyttet til pasientenes psykiske lidelse.

Vi søker:
LIS legene inngår i tverrfaglige behandlingsteam og får anledning til å arbeide inngående psykoterapeutisk med pasienter over tid. Forholdene legges til rette for deltakelse i undervisning og kurs arrangert på Modum Bad, samt eksterne kurs og annen etterutdannelse.

Samtlige fem avdelinger ved Modum Bad er godkjent for fordypningstjeneste i spesialiteten psykiatri. Det tilrettelegges for rotasjon til Modum Bad Poliklinikken, som er godkjent for ett års tjeneste ved allmennpsykiatrisk poliklinikk. Samlet
er Modum Bad godkjent for to års tjeneste. Internundervisningen for LIS er i samarbeid med Psykiatrisk Avdeling Blakstad. Vaktordningen er 7-delt hjemmevakt.

Vi ønsker en rask tilsetting i stillingen.
Det er viktig at du har interesse for fagfeltet (gjerne også erfaring med traumearbeid), har gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Klikk her for mer informasjon om behandlingsmål/-program for avdelingen


Vi kan tilby:
  • Interessante arbeidsoppgaver på et spennende fagområde
  • Et engasjert fagmiljø med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere
  • Lønn etter avtale
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalbolig og barnehageplass ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg linken.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktperson
Navn: Gun Elinor Abrahamsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 74 97 00 / 901 26 327
E-post: gun.abrahamsen@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND