Kort om arbeidsgiver

Det er to ledig fastlegehjemler ved Dovre legesenter i Lørenskog kommune.

På legesenteret er det tre fastleger. Legesenteret ligger sentralt i Lørenskog sentrum, nært offentlig kommunikasjon og Ahus. I nærområdet er det også andre avtalespesialister innen f.eks. ØNH, øye, hud og gastroenterologi. Legesenteret er velutstyrt med bl.a. spirometri, profesjonelt kryo-og diatermiapparat, 24 timers BT, EKG og eget rom til gyn.us. Det er et godt etablert faglig og hyggelig arbeidsmiljø. Driftsformen er DA. Det er helsesekretærer tilsvarende 2,7 stilling ansatt ved legesenteret. Begge listene som lyses ut er på 1500. 

Tiltredelse senest 01.06.20. Tiltredelse før dette kan avtales.

 Legene er selvstendig næringsdrivende med fastlegeavtale med kommunen, og dette videreføres.

Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Fremgangsmåte også etter dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis fra Legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgiving. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.

Arbeidsoppgaver

 • Allmennmedisin/fastlege
 • Det er fortiden ingen plikt til legevakt eller kommunal bistilling/offentlige oppgaver knyttet til hjemmelen. Deltakelse i legevakt og kommunal bistilling kan likevel tilpliktes etter forskrift og sentrale avtaler dersom det blir behov eller ønskelig fra kommunen sin side.
 • Deltakelse i legevakt er ønskelig
 • Fastlegene deltar i allmennlegeutvalget

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og positiv
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god fomidlingsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført på søkerliste, men dette vil du få varsel om.
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktpersoner
Navn: Randi Mjøen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90279674
E-post: ranmjo@lorenskog.kommune.no
Navn: Einar Utne
Tittel: Fastlege
Telefon: 91511893
E-post: einarut@online.no
Navn: Steffen Rosenberg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48211614
E-post: steros@lorenskog.kommune.no
Arbeidssted
    Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Dovre legesenter, Boecks Gate 3
1473 Lørenskog