Kort om arbeidsgiver

Ved Medisinsk avdeling er det ledig 3-årig stilling som PhD stipendiat.

Drammen sykehus har medisinsk og helsefaglig forskning som en av sine fire lovpålagte hovedoppgaver.  De siste årene har det vær økende forskningsaktivitet ved Medisinsk avdeling.  Drammen sykehus ser forskning som en viktig del av virksomheten, både av hensyn til kvaliteten i pasientbehandlingen, rekruttering, fagutvikling og utdanning.  Forskning og innovasjon ved Drammen sykehus skal tilstrebe høy kvalitet, være en integrert del av den kliniske virksomheten, komme pasientene til gode, stimulere og være kvalitets- og kompetansehevende.  

Stillingen er knyttet til det tverrfaglige kardiologiske forskningsprosjektet NOR-COR som omhandler sekunder prevensjon (https://vestreviken.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter#hjerte-og-kar).  Prosjektet utgår og ledes fra Medisinsk avdeling, Drammen sykehus og skjer i samarbeid med bl.a. Avdeling for klinisk farmakologi ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Avdeling for Medisinsk Atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Sykehuset i Vestfold.  Prosjektet har egen styringsgruppe og har flere pågående PhD stipendiater og post-doc stipendiater, samt nasjonale og internasjonale seniorforskere. 

Stipendiaten vil arbeide med prosjektet "Biomarkører for statin-avhengige effekter og muskelbivirkninger hos koronarpasienter" som integrerer preventiv kardiologi, klinisk farmakologi og medisinsk biokjemi.  Hovedveileder er Cand pharm., Nils Thore Vethe ved avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.  Prosjektleder og biveileder er dr. med. John Munkhaugen, Drammen sykehus. 

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen
  •  CV
  • Kopier av vitnemål og evt. attester
  • Referanseliste (2-3 referanser; navn,tittel,e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer følgende hovedoppgaver: Bidra til praktisk gjennomføring av klinisk studie, registrering av data, laboratorieanalyser av legemiddel og biomarkører i prøvemateriale, resultatbehandling og utarbeidelse av vitenskapelige artikler.  Det inngår deltakelse på kurs som er nødvendig for PhD-utdannelsen.

Kvalifikasjoner

Det søker fortrinnsvis etter cand.med. eller cand. pharm.  Søker må ha gode evner til å beherske norsk og engelsk språk.  Tidligere forskningserfaring vektlegges.   Klinisk erfaring i kardiologi, farmakologi, farmasi og/eller medisinsk biokjemi samt kunnskap om kolesterolbehandling vektlegges. 

Personlige egenskaper

Det er viktig med gode samarbeidsevner og at kandidaten liker å arbeide i et tverrfaglig forskningsmiljø.

Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: John Munkhaugen
Tittel: Prosjektleder
Telefon: 97524194
Navn: Einar Husebye
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 32 80 34 10
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling,  Forskning, Drammen sykehus
Dronninggata
3004 Drammen