Kort om arbeidsgiver

Det er ledig 1 års vikariat for spesialist i kardiologi, kardiologisk avdeling, mottaksklinikken.

Oppstart etter avtale. 

Avdelingen har ansvar for behandling av hjertesykdommer som lokalsykehus for Sør-Rogaland og sekundæransvar for koronarutredning og PCI for hele fylket. Avdelingen dekker  behovet for primær PCI for dette området, deler av Hordaland og Vest-Agder som grenser til Rogaland, (ca. 450 000). Den som ansettes må påregne å delta i gjeldende overlegevaktordning i kardiologi. Tjeneste ved satelittpoliklinikk eller hos samhandlingspartnere kan tilpliktes stillingen.
Stillingen lyses ut på nettsidene til DNLF (www.legejobber.no)  

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver i disse stillingene inkluderer postarbeid ved kardiologiske poster, inkludert medisinsk intensiv overvåking
 • Tilsyn av kardiologiske pasienter ved andre enhter på sjukehuset
 • Tjeneste ved kardiologisk poliklinikk ved sjukehuset i Stavanger og ved satelittpoliklinikker
 • Sjukehuset har univeristetsfunksjon, der undervisning av medisinstudenter er del av tjenesten ved avdelingen  

Kvalifikasjoner

 • Søkeren må være godkjent spesialist i kardiologi i Norge. Kandidater som nærmer seg spesialiteten i kardiologi, oppfordres også til å søke.
 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en overlege som er engasjert i arbeidet
 • Kan arbeide selvstendig
 • Er samarbeidsvillig og serviceinnstilt
 • Trives i et aktivt og travelt miljø 

Vi tilbyr

 • En interessant og trivelig arbeidsplass med høyt faglig nivå og store utfordringer
 • Det er rom for faglig og personlig utvikling
 • Sykehuset prioriterer forskning og det er stor forskningsaktivitet i avdelingen
 • Medarbeidere oppfordres til å delta i dette
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Tor Melberg
Tittel: Avd.sjef
Telefon: 952 77 530
Arbeidssted
Kardiologisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger