Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Ledig 50% stilling som lege med særlig ansvar for legetjenesten på kommunens sykehjem.

Beskrivelse
I forbindelse med de endringer samhandlingsreformen medførte for organisering av de kommunale tjenester opprettet Sør-Varanger kommune i 2015 en 50% fast stilling som overlege med særlig ansvar for eldreomsorg. Kommunen fikk ansatt lege i denne stillingen straks etter opprettelsen, men stillingen er nå ledig fra dags dato. Arbeidsoppgavene består av organisering og koordinering av den kommunale tilsynslegevirksomheten, organisering av KAD-seng(er) samt ordinært tilsynsarbeid ved kommunale institusjoner i tillegg til andre oppgaver delegert fra kommuneoverlegen. Oppgavene skal løses i samråd med kommuneoverlegen og stillingen er underlagt kommuneoverlegen.

Erfaring fra tilsynslegearbeid vil tillegges stor vekt. Erfaring fra fastlegevirksomhet eller annen legevirksomhet er også ønskelig. Kompetanse når det gjelder sårstell vil være en fordel. I en slik stilling er det viktig at søker snakker og forstår norsk godt. Det er gode muligheter for å kombinere stillingen med legevaktkjøring eller som vikar for fastleger på enkeltdager.

Vi tilbyr
Sør-Varanger kommune har ca 10.000 innbyggere og er en stor kommune i utstrekning. Vi har skog, fjell, jakt, fisk og et yrende turliv. Vi er en grensekommune både til Finland og Russland. Administrasjonsstedet Kirkenes er et senter i Barentsregionen og har eget sykehus. Vi har flyplass med flere daglige avganger til Oslo og Tromsø. Vi kan tilby et spennende fagmiljø med stor stabilitet innenfor allmennlegetjenesten. Virkemiddelordning for nedskrivning av studielån i Statens lånekasse gjelder i tillegg til egne virkemiddelordninger etter avtale med kommunen.

Sør-Varanger kommune har etablert egen virkemiddelordning for fastlegene med 2 uker tjenestefri med lønn per år samt 4 måneder Nord-Norgespermisjon med lønnskompensasjon hvert 3. år. Lønn under kursdeltagelse er også innført som virkemiddel. Disse virkemiddeltiltakene vil også gjelde for denne stillingen, men vil bli beregnet ut fra 50% stilling.

Inngåelse av avtale om stilling i kommunal stillingsprosent skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement, tariffavtaler etc.

Flyttegodtgjørelse etter avtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommuneoverlege Mona S. Søndenå på telefon 78977660/635, mail mss@svk.no.

Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske
søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke
bli returnert.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Sør-Varanger kommune
Kontaktperson
Navn: Mona Søndenå
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 476 44 519 / 78977660
E-post: Mona.Sondena@sor-varanger.kommune.no
Arbeidssted
Pasvikveien 62
9900 KIRKENES