Kort om arbeidsgiver

Øyeavdelingen i Namsos har et pasientgrunnlag på 139.000 innbyggere. Vi har egen operasjonsavdeling (katarakt, injeksjonssbehandlinger, øyelokkskirurgi etc) og poliklinikk der vi utreder og behandler pasienter med blant annet  makulasykdommer, glaukom, uveitt etc. Vi har en personalstyrke som består av 3 øyespesialister, 1 konstituert overlege, 4 LIS, operasjonssykepleiere, øyesykepleiere og en ortoptist. Det meste av vår virksomhet utføres i Namsos, men vi har også ansvar for prematurundersøkelser i Levanger og det er planlagt å overføre en del av våre injeksjonsbehandlinger til Levanger

Vi har ledig overlegestilling med tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Polikliniske utredninger, kontroller og behandlinger, intravitreale injeksjoner, kataraktoperasjoner

Kvalifikasjoner

Erfaren øyespesialist og erfaren kataraktkirurg

Personlige egenskaper

Vi vil vektlegge positivitet og gode samarbeidsevner. Du må kunne jobbe under stress og takle uforutsette utfordringer og endringer i løpet av en arbeidsdag. Du må like å undervise. 

Vi tilbyr

  • Vi har en moderne utrustet avdeling der det er god samarbeidsånd mellom alle ansatte. Det er gode muligheter til kunnskapsutvikling.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Anita Blixt Wojciechowski
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74215575
Hjemmeside
Arbeidssted
Havikvegen 8
7800 NAMSOS