Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter lege i spesialisering innen medisinsk mikrobiologi.

Avdeling for mikrobiologi og smittevern består av fire seksjoner; bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, FoU og seksjon for leger og ledere. Legene jobber i matrise og har medisinsk fagansvar innen infeksjonsimmunologi og genteknologi som er organisert i Avdeling tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi.

Vi betjener alle kliniske avdelinger på Ahus og mottar i tillegg prøver fra
eksterne brukere. Avdelingen driver
forskningsaktivitet nært knyttet til den diagnostiske virksomheten og er
nasjonalt referanselaboratorium for HPV. Det er forventet at den som tilsettes skal
bidra i forskning.

Foruten diagnostikk omfatter virksomheten
rådgivning, undervisning og arbeid med sykehusets infeksjonskontrollprogram.
Vi har åtte overlegestillinger og tre utdanningsstillinger.  Ved intern ansettelse vil det bli ledig vikariat.

Avdelingen er akkreditert  etter NS-ISO 15189 og har CE-merket medieproduksjon.

Arbeidsoppgaver

 • Daglige driftsoppgaver etter arbeidsplan innen hele fagfeltet.
 • Samarbeid med andre avdelinger. 
 • Skal bidra undervisningsopplegget som avdelingen har. 
 • Skal bidra til god informasjon og kommunikasjon med de ansatte og avdelingens samarbeidspartnere. 
 • Deltagelse i vaktordning i helger og på helligdager.
 • Ansvar inne ulike områder fordeles mellom overleger og erfarne LIS, du må dermed forvente at du også vil bli tildelt oppgaver etter hvert .

Kvalifikasjoner

 • Ved oppstart må norsk autorisasjon som lege foreligge. 
 • Laboratoriearbeid, infeksjonsmedisin, forskning eller annen relevant erfaring, vil vektlegges.
 • Norsk/skandinavisk språk.  

Personlige egenskaper

 • Ønske om å bli spesialist i mikrobiologi
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å inspirere andre.
 • Personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Avdelingen tilbyr fullstendig utdanningsløp i medisinsk mikrobiologi, med unntak av TBC-diagnostikk som ivaretas gjennom avtale om hospiteringsopphold ved OUS. 
 • Avdelingen har avtale med infeksjonsmedisinsk avdeling om rotasjonsstilling
 • Avdelingen legger stor vekt på kvalitet i utdanningen og du vil  utdanningsplan og tett oppfølging av en veileder gjennom hele løpet. 
 • Det er gode muligheter til å delta på kurs som er nødvendig for spesialiteten. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Truls Michael Leegaard
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90646265
Navn: Merete Holth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 99639737
Hjemmeside
Arbeidssted
Mikrobiologi og smittevern, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen