Kort om arbeidsgiver

Avdeling for radiologi ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) hører organisasjonsmessig til medisinsk service divisjon. Avdelingen er fulldigitalisert og talegjenkjenning er innført. I tillegg til hovedavdelingen ved SUS har vi to seksjoner utenfor sykehuset. Brystdiagnostisk senter, inkludert mammografiscreening, og nukleærmedisinsk seksjon inngår i avdelingen. Avdelingen har gruppe 1-status og har 30 laboratorier og ca 200 ansatte.

Avdeling for radiologi har 3 ledig stillinger som lege i spesialisering. Stillingene er vikariater på 6-12 mndr, med mulighet for forlengelse.

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i radiologi. Spesialistutdanningen vil foregå i avdeling for radiologi ved Stavanger universitetssjukehus.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.
Oppstart snarest.

Stillingen lyses ut på legejobber.no.

Arbeidsoppgaver

 • Klinikken gir full radiologisk utdannelse med rotasjon innen alle radiologiske fagområder og ulike modaliteter.
 • For tiden 11 delt tilstedevakt

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege.
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommuniserer tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp tildelte
 • oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En veldig god pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av alle deler av spesialistutdanningen
 • Du vil få en veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Knut Olav Lende Sandve
Tittel: Konst. Avdelingsoverlege
Telefon: 90590319
E-post: Knut.olav.lende.sandve@sus.no
Navn: Sven Waage
Tittel: LIS ansvarlig seksjonsoverlege
Telefon: 45230341
E-post: sven.waage@sus.no
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for radiologi, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger