Kort om arbeidsgiver

Ved Kvinne- og barneavdelingen, Klinikk Hammerfest er det ledig 100% stilling som Lege i spesialisering innen Barnesykdommer.
Utdanningsplan for faget finner du HER.
Tiltredelse fra 01.03.20 eller etter nærmere avtale.

Enhet for barneleger har 5 overlegestillinger og 2 stillinger for lege i spesialisering, og inngår i avdeling Kvinne / Barn. 
Vi betjener hele Finnmark med en befolkning på ca 75.000 innbyggere, hvorav ca. 18.000 er under 18 år. Avdelingen har 3 senger for nyfødte og 8 for større barn, samt en enhet for barnehabillitering. 
Vi samarbeider med Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Behandlingen innen onkologi og alvorlig syke nyfødte er sentralisert til UNN.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingen tar imot barn og ungdommer fra svangerskapsuke 32 til 18 år med generelle pediatriske problemstillinger - arbeidsoppgavene spenner derfor vidt i det pediatriske fagfeltet.
 • Som lege i spesialisering hos oss forventes du å kunne delta i alle deler av avdelingens drift; Mottak, utredning og behandling av akutt og kronisk syke barn ved sengepost, nyfødtenhet og poliklinikk.
 • Supervisjon og veiledning av LIS 1 er også en del av arbeidsoppgavene.
 • Du må også kunne følge opp behandling av pasienter ut fra avdelingens behandlingsrutiner og organisering.
 • Hos oss får du personlig og tilpasset veiledning og opplæring i den grad du trenger det. Du bør etter hvert gjøre deg kjent med behandlingsprosedyrene som Norsk Barnelegeforening forvalter, og vi praktiserer.
 • Du får en fantastisk mulighet til å utdanne deg innen pediatri. Her er du med på alt, som skjer på barneavdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege og tilstrekkelige grunnleggende medisinske kunnskaper til å kunne jobbe selvstendig under veiledning som LIS 2.
 • For leger hvor turnustjeneste ( LIS 1) er et krav må denne være fullført.
 • Relevant erfaring er en fordel, men ingen forutsetning.
 • Du må ha evne til å kommunisere på norsk muntlig og skriftlig på et nivå som også fungerer ovenfor pasienter og arbeidskolleger som ikke har norsk som morsmål.
 • Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke

Personlige egenskaper

 • Du må kunne jobbe i team med ulike grupper av helsepersonell på en konstruktiv måte.
 • Du må også kunne følge opp behandling av pasienter ut fra avdelingens krav.
 • Engasjert
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på en mindre avdeling der du også får mer ansvar i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.
 • Det er også gode muligheter for forskning.
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Hammerfest kommune har god barnehagedekning, nyoppussede skoler, gang/sykkel avstand til det meste, varierte tilbud innen barneidrett og kultur, og et unikt turterreng like utenfor døren. Se nettsidene til Hammerfest by for mer informasjon om Hammerfest.
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Finnmarkssykehuset jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Ane Kokkvoll
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90640467
E-post: ane.kokkvoll@finnmarkssykehuset.no
Navn: Bente Orvik
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 78421611
E-post: bente.orvik@finnmarkssykehuset
Arbeidssted
Enhet barneleger, Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest