Kort om arbeidsgiver
En av våre fastleger går av med pensjon, og vi søker dennes etterfølger. Vi lyser ut en 100% fastlegestilling hvor ca. 25% av tiden er avsatt til arbeidsmedisinsk arbeid etter avtale mellom Saltdal kommune og Hemis AS bedriftshelsetjeneste. Eventuelt kan søkes 75% fastlegestilling uten arbeidsmedisindelen. Fastlegestillingen omfatter kurativt arbeid og offentlige arbeidsoppgaver inntil 5,6 timer ukentlig (ved 75% fastlegestilling). Vi ønsker at ny stillingsinnehaver skal være legekontorets dataansvarlige etter nødvendig opplæring. Ca. 15-delt deltakelse i Indre Salten legevakt, med bemannet legevaktsentral på Fauske, 30 km fra Rognan. Bedriftslegedelen av stillingen omfatter arbeidsmedisinske vurderinger, konsultasjoner og bedriftsbesøk i kommunen, noe arbeid i nabokommuner må også påregnes.

Kommunen kan tilby 100 % kommunal stilling med fastlønnsavtale. Alternativt kan legen velge å være privatpraktiserende fastlege. I såfall «null-avtale», hvor husleie og legens andel av driftsomkostninger settes lik driftstilskuddet, og egenandeler/refusjoner tilfaller legen. 

Vi har et godt arbeidsmiljø i tverrfaglig helsesenter med 7 fastleger, hvorav 5 med spesialitet i allmennmedisin. Det er også to LIS1-leger i staben. Eget laboratorium. 
 
  • Fastlegen ivaretar en forholdsvis andel av Saltdal helsesenters fellesliste, for tiden 750 pasienter 
  • Legekontoret har CGM Journal elektronisk journalsystem 
  • Kommunen har god barnehagedekning og er behjelpelig med å skaffe bolig 
 
Vi søker etter lege med norsk autorisasjon og fullført LIS1-tjeneste. Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering eller ha godkjenning som allmennpraktiserende lege etter gammel ordning, jfr Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten § 3. Kommunen vil legge til rette for at spesialitet i allmennmedisin kan oppnås. Politiattest må leveres ved tiltredelse. Søkeren må vise interesse for arbeidsmedisin og være villig til å gjennomgå nødvendig opplæring. Spesialitet i arbeidsmedisin er ikke et krav.

Til stillingen kreves gode norskkunnskaper, tilsvarende bestått Bergenstest eller norskkurs for utenlandske leger. Kopi av arbeids- og oppholdstillatelse må foreligge før oppstart hvis du ikke er norsk statsborger. 

Det er nødvendig med førerkort klasse B. Skandinavisk språk må beherskes. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.

Les mer om kommunen vår her: https://www.visbrosjyre.no/Saltdal_kommune/WebView/
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Saltdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Asbjørn Førde
Tittel: Daglig leder Hemis avd. Bodø
Telefon: 915 61 470
E-post: asbjorn.forde@hemis.no
Navn: Kjell Gunnar Skodvin
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 414 03 895
E-post: kjell.gunnar.skodvin@salths.nhn.no
Søknad
Søknad merkes: 4178132433
Arbeidssted
Saltdal kommune og Hemis AS bedriftshelsetjeneste
Kirkegata 23
8250 ROGNAN