Kort om arbeidsgiver
Barne- og ungdomsavdelingen ved Sykehuset Innlandet HF, Elverum består av barne- og ungdomsposten barn 0 - 18 år, barnepoliklinikk og intensiv for nyfødte.

Avdelingen har følgende stillinger ledig:
Lege i spesialisering 100 % vikariat ledig f.o.m. 01.03.2020 t.o.m. 28.02.2021.

Politiattest kreves.


Arbeidsoppgaver
 • LIS-legene går 6-delt tilstedevakt. Arbeidet består i postarbeid på sengepost og intensiv for nyfødte, samt vaktarbeid og poliklinikk.

Kvalifikasjoner
 • Må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Norsk autorisasjon
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge

Personlige egenskaper
 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil
i tilfelle bli varslet om dette. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Jon Grøtta
Tittel: Avdelingssjef/avd.overlege
Telefon: 932 56 737
E-post: jon.grotta@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen, Elverum
Kirkeveien 31
2418 ELVERUM