Kort om arbeidsgiver

DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 7 polikliniske enheter lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud), i tillegg til døgnenhet på Skytta.

Det er ledig 100 % fast stilling som overlege i Spesialpoliklinikken for psykose.

Seksjonen har spisskompetanse på utredning og behandling av personer med alvorlig psykisk lidelse. Seksjonen har høy andel spesialister og arbeider tverrfaglig. Seksjonen har ca. 20 stillinger inkl.  5 overlegestillinger. I tillegg til psykologspesialister, psykologer, psyk.sykepleiere og sosionom.


Alle søkere bes søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser.
 • Psykoterapi av kortere og noe lengre varighet
 • Deltakelse i inntaksteam
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter
 • Oppfølging av pasienter på tvungent psykisk helsevern uten døgn
 • Deltagelse i bakvaktordning

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Vedtakskompetanse
 • Erfaring med pasienter med psykoselidelser
 • Må beherske godt muntlig og skriftlig norsk

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Høy arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver og positivt arbeidsmiljø
 • Gode mulighet for faglig utvikling.
 • Muligheter for deltakelse i forskningsprosjekter og kvalitetsforbedring
 • Mulighet for spesialistpermisjon
 • Faste legemøter for leger ved DPSet
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • Gratis parkering
 • Kort vei til off.kommunikasjon
 • Vi ligger sentralt til, i nærheten av Grorud senter

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Tom Molvig
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 22168200
Navn: Solvor Grøtteland Mehlen
Tittel: Teamleder
Telefon: 22168200
Hjemmeside
Arbeidssted
 Akershus universitetssykehus HF
Rosenbergveien 15
0963 Oslo