Barnesakkyndig kommisjon søker kommisjonsmedlemmer for perioden 01.09.2020 - 31.08.2024
Barnesakkyndig kommisjon (BSK) er en uavhengig kommisjon som har som oppgave å kvalitetsvurdere alle sakkyndigrapporter i barnevernssaker, enten de er bestilt av barnevernstjenestene, fylkesnemndene, domstolene eller private parter. Formålet med BSK er å bidra til god faglig standard på rapporter fra uavhengige sakkyndige. Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen, kan den gi grunnlag for særlige tiltak etter barnevernloven.

Barnesakkyndig kommisjon består i dag av en kommisjonsleder og 13  kommisjonsmedlemmer. Kommisjonsleder og –medlemmer oppnevnes for en periode på inntil fire år. Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er sekretariat og leverer støttetjenester for kommisjonen. SRF og kommisjonsleder har kontor i Oslo. Kommisjonsmedlemmene utfører arbeidet fra der de bor.

Det skal oppnevnes nye kommisjonsmedlemmer gjeldende fra 1. september 2020. Søker bør være psykologspesialist eller psykiater med relevant spesialisering. Det er ønskelig at medlemmene kun i begrenset grad påtar seg oppdrag som sakkyndige i barnevernssaker samtidig som de er kommisjonsmedlemmer.

Arbeidsoppgaver
Arbeidet gjøres i hovedsak elektronisk og hvert medlem forventes å behandle en til tre rapporter per uke. Arbeidet betales per time etter gjeldende salærsatser. Medlemmene skal utføre arbeidet fra der de bor, med støtte og oppfølging fra lederen og sekretariatet. Det vil jevnlig bli avholdt faglige samlinger. Det er utarbeidet en egen veileder for sakkyndig arbeid i barnevernssaker. Veilederen skal ligge til grunn for kommisjonens vurdering av rapportene. Det er ønskelig at medlemmene kun i begrenset grad påtar seg oppdrag som sakkyndige i barnevernssaker samtidig som de er kommisjonsmedlemmer.

For stillingen kreves det
Søker bør være psykologspesialist eller psykiater med relevant spesialisering. Andre med tilsvarende kompetanse kan også søke. Kommisjonsmedlemmene skal ha solid barne- og familiefaglig kompetanse, og fortrinnsvis erfaring som sakkyndig i barne- og familiesaker. Det er ønskelig at medlemmene kun i begrenset grad påtar seg oppdrag som sakkyndige i barnevernssaker samtidig som de er kommisjonsmedlemmer.

Andre opplysninger
Departementet fastsetter antall medlemmer og oppnevner kommisjonsmedlemmer og -leder, jf. Forskrift om Barnesakkyndig kommisjon §1. I sammensetningen av kommisjonen skal det blant annet tas hensyn til kjønn, geografisk tilhørighet og etnisk bakgrunn.

Vi tilbyr
Arbeidet betales per time etter gjeldende salærsatser.

Har du spørsmål?
For mer informasjon, se nettsiden til Sivilrett/Barnesakkyndig kommisjon. Hvis du har spørsmål til vervet kan du kontakte kommisjonsleder Katrin Koch på telefon 900 48 977 eller e-post


Søknadsfrist: 3. mars 2020
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Barne- og familiedepartementet
Kontaktperson
Navn: Katrin Koch
Tittel: Kommisjonsleder
Telefon: 900 48 977
E-post: katrin.koch@sivilrett.no
Arbeidssted
Akersgata 59
0180 OSLO