Kort om arbeidsgiver

Ringerike sykehus ligger på Hønefoss, ca. 5 mil fra Oslo i naturskjønne omgivelser. Sykehuset er en del
av Vestre Viken HF og er et akuttsykehus for øvre Buskerud med tilgrensende
områder, til sammen ca 82 000 innbyggere. Sykehuset har en bred indremedisinsk
avdeling med akuttfunksjon, og med representasjon av nær alle
grenspesialiteter. I tillegg har sykehuset gyn/ fødeavdeling, generell kirurgi
og ortopedi, alle med akuttfunksjon. Sykehuset har en moderne intensivavdeling,
onkologisk poliklinikk, dialyseenhet og pediatrisk poliklinikk. Det finnes også
distriktspsykiatrisk senter i direkte tilknytning til sykehuset. Sykehuset har også en avd. på Ål, Hallingdal Sjukestugu, med poliklinisk virksomhet også innen onkologi.

Vi har ledig 2 faste stillinger  for overlege i onkologi, tiltredelse etter avtale. Stillingene er uten vakter, og tilpasning til spesielle behov , som f.eks hjemmekontorløsning kan vurderes. Vi er et sykehus som er kjent for et godt arbeidsmiljø og fleksible gode kolleger. Vi er i ferd med å øke vår aktivitet og ønsker nye entusiastiske kolleger som kan bidra inn i et inspirerende fagmiljø. Det er også et tett samarbeid med andre onkologiske avdelinger i Vestre Viken HF.

Sykehuset dekker en befolkning på 82.000 og har seksjon og
poliklinikk for kreftsykdommer. Onkologisk seksjon ligger administrativt under medisinsk avdeling, og hovedtyngden er poliklinisk virksomhet.

Kreftenheten består av 2 overleger i onkologi og 2 hematologer. Lungeleger utreder lungekreftpasienter
og er med på vurderinger og behandling av disse . Det er en LIS 2 lege tilknyttet enheten.  Det er tett
samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger, samt radiologi, patologi og
laboratoriefag i Vestre Viken.
Sykehuset har et eget palliativt team.

 

Kvalifikasjoner

  • Nors autorisasjon som lege
  • Spesialist i onkologi 
  • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner 
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
  • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer   
  • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Hedi Ranfelt
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 928 87 071
Navn: Liv Hege Aksnes
Tittel: Overlege
Telefon: 92012982
Hjemmeside
Arbeidssted
Ringerike sykehus
Arnold Dybjordsvei 1
3511 HØNEFOSS