Kort om arbeidsgiver

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill. kr. 

Psykiatrisk avdeling består av 3 seksjoner:                            

 • Alderpsykiatrisk seksjon
 • Akuttpsykiatrisk seksjon
 • Sikkerhetpsykiatrisk seksjon


Ved Akuttpsykiatrisk seksjon har vi ledig fast stilling for overlege. Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil
også bli vurdert. Søknader vurderes fortløpende.

Akuttpsykiatrisk seksjon består av:

 • Akuttpost Nord med 13 døgnplasser
 • Akuttpost Sør med 9 døgnplasser
 • Akuttpost Tromsø med 12 døgnplasser
 • Psykose- og rusenheten med 11 døgnplasser                                                                                                                                                                     

Seksjonen har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak og for store deler av klinikkens tilbud til personer som er i behov av behandling underlagt tvunget psykisk helsevern. Dette krever mange faglige, juridiske og verdimessige vurderinger. Seksjonen er nylig samlokalisert i nyoppussede lokaler og står foran et arbeid med videreutvikling av seksjonens felles oppgaver og dens funksjoner.

Den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i utredningen i tillegg til
det profesjonelle nettverket. Samarbeidspartnere er pårørende, den kommunale
helsetjenesten og distriktspsykiatriske sentra. Spesialisten vil være en del av enhetens tverrfaglige behandlingsteam som inkluderer lege, psykolog, sykepleiere/miljøterapeuter, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid primært på sengepost. Noe poliklinisk virksomhet kan påregnes.
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Klinikken legger til rette for at forskning og fagutvikling skal inngå som integrert del av den kliniske virksomheten.
 • Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter.
 • Seksjonens overleger må bistå andre enheter ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Forskningskompetanse er ønskelig.
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.
 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag.
 • Interesse for kontinuerlig forbedring og utvikling av fagområdet
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver   
 • Faglig utvikling
 • Vedlikehold av spesialisering
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • Tilsetting i tråd med gjeldende overenskomster og lokale avtaler
 • God pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Deltakelse i vaktordning (bakvakt) 

 

Vi er også på jakt etter nye medarbeidere ved enkelte andre seksjoner. Se annonsene her:

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Siren Hoven
Tittel: Avdelingsleder/avdelingsoverlege
Telefon: 995 32 129
E-post: siren.hoven@unn.no
Navn: Nina Holte
Tittel: seksjonsoverlege
Telefon: 77 62 75 69
E-post: nina.holte@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Akuttpsykiatrisk seksjon, Psykisk helse- og rusklinikken
Åsgårdveien 40
9016 Tromsø
Søk på stillingen