Kort om arbeidsgiver
Helsetenesta i kommunen er knyta til 3 helsesentra; Nærbø, Varhaug og Vigrestad. Kommunen har i dag 17 kommunale + 1 privat stilling for fastlege. Stillingane er fordelt slik: Nærbø 9 fastlegar + 1 turnuslege, Varhaug 5 fastlegar, Vigrestad 5 fastlegar og Sirevåg 1 fastlege. Legevakta er ft. 17 delt.

Me har ledig nyoppretta fastlegehjemmel på Vigrestad helsesenter samt vikariat for fastlege ved legekontor i Hå.
Stillinga er vedtatt oppretta frå 01.07.20, oppstart i stillinga vil verta etter avtale.

Kvalifikasjoner
Det vert lagt vekt på faglege kvalifikasjonar, deltaking i spesialistutdanning og personlig egnethet.
Utanlandske søkjarar må beherske norsk skriftleg og munnleg, samt kjenne norsk lovverk.

Lønsvilkår
For stillinga føreligg det særskilt lønsavtale med fastløn samt % av "omsetning". Det gis ekstra løn for spesialistutdanning. Vidare gjeld vilkåra i Rammeavtalen for FLO i kommunane.

Me har gode ordningar for veiledning og spesialisering i allmennmedisin i henhold til gjeldende regelverk.

Nærare opplysingar om stillinga kan du få ved å kontakte kommuneoverlege Gerd Signy S. Omland, mob. 481 05 342.
Attestar og vitnemål må tas med til intervju.

Politiattest
Politiattest nyare enn tre månader må leverast før start i stilling.

Tilsetjingsvilkår
Tilsetjinga skjer på dei vilkår og med dei pliktar som går fram av utlysinga, og dei til ei kvar tid gjeldande lover, reglement og tariffavtalar. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar med ulykkesforsikring i fritida. Kommunen har prøvetid på 6 månader og reglar for flyttegodtgjersle.

Søknad kan sendast
Hå kommune oppfordrar alle til søkja elektronisk på web www.ha.no/stilling. Ta kontakt med lonn@ha.kommune.no
viss du har problem med innlogging.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hå kommune
Kontaktperson
Navn: Gerd Signy S. Omland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 481 05 342
E-post: gsso@ha.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Langgata 27
4362 VIGRESTAD