Kort om arbeidsgiver
Vi lyser ut to faste stillinger,nemlig ALIS lege og kommunelege 2. ALIS stillingen er formelt ny hos oss, men vi har hatt ALIS leger før. Begge stillinger er fastlønnet. Jobben her er spennende og avvekslende med oppfølgning av fastlegepasientene,  hjemmetjeneste, av rus og psykiatri, av KAD seng (kommunal akutt døgnplass) og sykehjem. Dette i samarbeid med turnuslegen og kommunelege 1. Jobben er veldig allsidig, og da kommunen kun har 1250 innbyggere betyr det at det er god tid til hver enkelt pasient samt god tid satt av til veiledning og oppfølgning. I stillingen inngår deltakelse i kommunens 4-delte legevakt. Vi har godt samarbeid med andre etater og fastsatte samarbeidsmøter med både ambulansetjeneste, psykiatri, fysioterapi, hjemmetjeneste, sykehjem, flyktningetjeneste og NAV. Vi har et trivelig arbeidsmiljø og vi støtter hverandre og har lav terskel for å be hverandre om hjelp. Vi søker :
  • Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnus
  • lege som ønsker spesialisering i allmenn medisin. Det tilrettelegges for veiledet tjeneste, kursing og 1 års sykehustjeneste
  • Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er ønsket.
  • Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner, bli lagt vekk på personlig egnethet, faglig engasjement, evne til selvstendig arbeid og gode samarbeidsevner.
  • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig   
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vega kommune
Kontaktperson
Navn: Sinne Simony Marken
Tittel: Kommunepoverlege/helsesjef
Telefon: 75036870
E-post: sinne.s.marken@vega.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: ALIS lege, kommunelege 2
Send søknad på mail
Arbeidssted
Vega legekontor
Torvåsmyra 1
8980 VEGA