Kort om arbeidsgiver

Ved Gyn./obst.avdeling i Arendal har vi ledig følgende vikariat for lege i spesialisering:

- 100 % stilling i perioden 01.02.2020 - 31.05.2020, med mulighet for forlengelse

Spesialitet: Fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Avdelingen er en fullverdig gyn-/fødeavdeling.  I tillegg til gyn/føde poliklinikk utfører avdelingen alt innen gynekologiske og urologiske operasjoner, med unntak av canser. Avdelingens operasjoner utføres i en moderne operasjonsavdeling, i tilslutning til overvåknings- og intensivenhet. Avdelingen benytter Da Vinci-robot. Operasjonsstuer er betydelig oppgradert i forhold til satsning på miniinvasiv kirurgi. I tilslutning til dette er det eget møterom med direkte toveis overføring fra flere kamera på operasjonsstuene. Avdelingen har tilgang på trenings- og simuleringsrom for miniinvasiv kirurgi.
Avdelingen yter fødselshjelp til omkring 900 fødsler pr år.

Avdelingens ansatte består for tiden av 9 overleger, 3 leger i spesialisering og  22 jordmødre og 20 barnepleiere.  Administrasjon av gyn/obst pasienter blir ivaretatt av et eget team i Merkantil avdeling.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Akutt funksjon
 • Gyn/uro operasjoner
 • Arbeid på dagtid og i vaktordning med primærvakter kveld/natt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Erfaring fra Dips er påkrevd
 • Erfaring fra arbeid i Partus og MetaVision  er en fordel

Personlige egenskaper

 • Motivert og interessert innen fagfeltet
 • Kommuniserer tydelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra til et positivt faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode faglige vurderingsevner, arbeide målrettet og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Lokal tilknytning er positivt 

Vi tilbyr

 • Internundervisning og veiledning
 • Pt. 6-delt vaktordning (forvakt)
 • Aktivt forskningsmiljø

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ole-Georg Torjusen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 37 01 43 29
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Gyn./obst. avdeling i Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal