Kort om arbeidsgiver
Eidfjord kommune har ledig 100% fast stilling som fastlege med fastlønn.

Søknadsfrist 23. januar 2020.

Søk på stilling

Me kan tilby
  • Løn etter avtale og hjelp til å skaffa husvære
  • Ei helseavdelinga med velutstyrte kontor med m.a. ultralydapparat, EKG, 24t BT, spirometro og laboratorie
  • Ambulanse som er stasjonert i bygda
  • Dyktige og engasjerte kollegaer
  • Ei velfungerande interkommunal legevaktordning med legestasjon på Voss. 3- 4 vakter i månaden.
Me krev
  • Norsk autorisasjon
  • God kjennskap til norsk helsevesen, og god munnleg og skriftleg kunnskap i norsk er føresetnader for at søkjarar skal verta vurdert som aktuelle.
  • Politiattest
  • Du bør vera spesialist i allmennmedisin, eller i spesialisering.
Søknad Info
For meir informasjon, ta kontakt med kommuneoverlege Rita Høvset tlf. 53673550/41350556 

Me gjer merksam på at søkjarar til stillingane kan verta offentleggjort, sjølv om søkjar har bede om å ikkje verta oppført. I så fall vil me ta kontakt på førehand.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eidfjord kommune
Helseavdelinga
Kontaktperson
Navn: Rita Høvset
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41350556
E-post: rita.hovset@eidfjord.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Arkivsaknr. 19/929
Arbeidssted
Eidfjord
Simadalsvegen 1
5783 EIDFJORD