Kort om arbeidsgiver
Ryen helsehus forsterker legetjenesten og søker etter en spesialist i allmennmedisin. 

Ryen helsehus er et av 4 helsehus i Oslo kommune og dekker primært sektor sør i kommunen. Vi er inne i en spennende periode der vi har ny organisasjon som er fremtidsrettet og tilpasset et helsevesen med pasienten i sentrum. Helsehusene gir tilbud til innbyggerne med behov for korttids- eller rehabiliteringsopphold. Helsehusmodellen i Oslo kommune har som formål å bidra til at pasienten kan reise hjem og bo hjemme lengst mulig.

Ryen helsehus har 133 sengeplasser og ca. 1200 innleggelser per år. Høsten 2020 flytter Helsehuset inn i nye lokaler på Ryen.

Pasienter som henvises til helsehus har behov for spesialisert medisinskfaglig kompetanse og oppfølging. Vi jobber tverrfaglig etter prinsippet om at hver time teller, og trenger faglig oppdaterte leger som en viktig del av konseptet helsehus. Vi har en bred pasientgruppe med tanke på diagnoser og funksjon og jobber blant annet ut i fra fagområder som rehabilitering, demens og palliasjon. Du blir en del av et fagmiljø hvor legegruppen for tiden utgjøres av 6 leger på Ryen helsehus. Helsehusene er fremdeles under utvikling og deltar i flere utviklingsprosjekter. Vi søker etter deg som finner dette interessant og ønsker å delta i den videre utviklingen.

Kun elektroniske søknader på denne stillingen vil bli behandlet.


Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for medisinskfaglig oppfølging av pasienter på helsehuset i samarbeid med legegruppen.
 • Bidra aktivt i det tverrfaglige teamet rundt pasientene på helsehuset.
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Supervisere og veilede leger i spesialisering i allmennmedisin
 • Ha tett samarbeid med sykehusene, KAD og hjemmetjenesten i bydelene.
 • Bidra aktivt i videreutvikling av helsehusene.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i allmennmedisin.
 • Tidligere erfaring fra veiledning er en fordel. 
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt bestått både muntlig og skriftlig norskprøve tilsvarende høyere nivå. (Bergenstesten eller norsk høyskoleutdanning).
 • Har erfaring fra klinisk arbeid og har høy fagkompetanse.
 • Minst 5 års  klinsk erfaring etter gjennomført turnustjenesten (LIS-1).   
 • Behersker de vanligste IKT-verktøyene, samt har god kunnskap i dokumentasjonsverktøy.
 • I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 er det krav til stillingen om gyldig politiattest før tiltredelsen.

Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som har engasjement og pågangsmot, samt jevnt godt humør.
 • Du takler utfordringer og høyt arbeidstempo.
 • Du har gode samarbeidsevner, samt evnen til å kunne arbeide selvstendig og effektivt.
 • Du er positiv og fleksibel .
 • Du bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Du holder deg faglig oppdatert.
 • Du engasjerer deg i forbedringsarbeid 
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Varierte dager med bredt spekter av medisinske utfordringer med rask pasientflyt.
 • Et godt arbeidsmiljø, hvor vi jobber ut i fra Oslo kommunes verdigrunnlag (Brukerorientering, Redelighet, Engasjement, Respekt).
 • Stillingen har for tiden 35,5 timer per uke.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Kontaktperson
Navn: Irene Gynnild Ponton
Tittel: Kst. institusjonssjef
Telefon: 95727695
Arbeidssted
Ryen helsehus
Økernveien 151
0580 OSLO