Kort om arbeidsgiver

Avd. Østmarka er et psykiatrisk sykehus med totalt 97 døgnplasser fordelt på akuttseksjon med tre tun, tre spesialposter, alderspsykiatrisk sengepost og poliklinikker. I tillegg finnes spesialpoliklinikk med spesialteam. Habiliteringstjenesten for voksne er organisert under avd. Østmarka, men er for tiden lokalisert på avd. Brøset.

CAND.MED/TURNUSVENTER/MEDISINERSTUDENT MED LISENS

100 % ferievikariat  fra 15. juni - 16. august 2020 ved avd. Østmarka.

For stillingen kreves det autorisasjon/studentlisens.

Interesserte leger ønskes velkommen til et godt og interessant fagmiljø og et spennende og lærerikt ferievikariat. 

Arbeidsoppgaver

  • Den som ansettes i vikariatet inngår i sykehusets vaktordning.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege, evt. studentlisens.
  • Klinisk erfaring fra psykiatri er ønskelig.
  • Det søkes etter kandidat med motivasjon og interesse for psykiatrifaget og som har høy arbeidskapasitet.
  • Faglig engasjement og evnen til målrettet arbeids vektlegges også.

Personlige egenskaper

  • Det legges stor vekt på personlige kvalifikasjoner som samarbeidsevne, selvstendighet, nøyaktighet, ansvarsbevissthet og fleksibilitet.

Vi tilbyr

  • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og trivelig arbeidsmiljø.
  • Lønn etter gjeldende overenskomst.
  • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
  • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Pål Sandvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 72 82 29 98
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon Psykisk Helsevern, Avdeling Østmarka
Østmarkveien 29 a
7041 Trondheim