Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette en 0-hjemmel i 100 prosent stilling ved Sjøsiden legesenter fra 2020. Det er for tiden 37 private legekontor og 175 fastleger i Trondheim.

Sjøsiden legesenter flyttet i september 2019 inn i nye, flotte lokaler i Mellomila 56 i Ilsvika i Trondheim. Legesenteret ble grunnlagt i 2004. Det er et veldrevet og velutrustet legesenter som per i dag har 5 leger og svært dyktige helsesekretærer. Journalsystemet er System X. Det er gode rutiner for interne møter og for undervisning. 

Det utlyses nå en 0-hjemmel uten tilknyttede pasienter. Hjemmelshaver må selv sette listetak i samsvar med senterets internavtale og i samråd med de øvrige legene. Det forutsettes fulltids praksis.

Ny lege må godta senterets internavtale.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen i løpet av våren 2020. Endelig dato avklares med legesenteret.
HPR-nummer og minimum to referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med Carl Asbjørn Dahl på telefon 934 62 296 eller Eyvind Vaag Senneset på telefon 952 63 549.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste. Oppstart som 0-hjemmel
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke (det er mulighet for økte oppgaver i startfasen om ønskelig)
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret

Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune (gamle)
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid
Kontaktperson
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Arbeidssted
Sjøsiden legesenter
Mellomila 56
7018 TRONDHEIM