Kort om arbeidsgiver

Avdeling onkologi på Ahus er organisert i Medisinsk Divisjon.
Vi har 15 overlegestillinger og 5 leger i spesialisering. I tillegg har 3 av overlegene professor II-stillinger ved Universitetet i Oslo.
Avdelingens aktiviteten er hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning. Det polikliniske arbeidet er organisert i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske kreftsykdommer og foregår på Nordbyhagen og Ski sykehus.  Arbeidshverdagen er velorganisert og en strukturert arbeidsplan er utarbeidet minst 6 måneder fremover i tid.
Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen noe som gir mulighet for deltagelse. Avdelingens forskningsaktivitet omfatter både klinisk og basal forskning på colorektal kreft, brystkreft, prostatakreft, nyrekreft og malignt melanom.

Vi inkluderer pasienter i kliniske studier som gir pasientene våre tilgang til nye, lovende kreftmedikamenter. I tillegg til industristudier gjennomfører avdelingen utprøver initierte studier.  

Ahus er i planleggingsfasen for et nytt Kreftsenter som vil bestå av stråle- og somatikkbygget og forventes ferdig i løpet av 2026.
Vi regner med etablering av onkologiske senger i løpet av 2021. Ved etablering av onkologiske senger vil det bli nødvendig med deltagelse i et onkologisk vaktlag som da vil etableres.

Arbeidsoppgaver

Per i dag har vi poliklinisk virksomhet som er organisert i 3 ulike faggrupper. Etter etablering av onkologiske senger vil overleger delta i postarbeid. Arbeidsoppgaver omfatter blant annet: 

 • Polikliniske konsultasjoner.
 • Håndtering av henvisninger.
 • Deltagelse på MDT møter og tilsyn.
 • Delta i vaktordning.
 • Arbeide i tverrfaglige team.
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling.
 • Undervisningsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent spesialist i onkologi eller at slik godkjenning snart vil foreligge.
 • Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper.
 • God skriftlig dokumentasjonsevne.     
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.
 • Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Evne til å håndtere høyt arbeidspress og effektiv arbeidsmetodikk. 
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter.
 • Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver.
 • Punktlig og pålitelig.  

Vi tilbyr

 • Et givende arbeid og anledning til å utvikle seg personlig og faglig.
 • En onkologisk avdeling i utvikling med høyt faglig nivå. 
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Mulighet for deltagelse i forskning. 
 • Trivelig arbeidsmiljø.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Stephanie Beate Geisler
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48045098
Hjemmeside
Arbeidssted
Onkologi leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen