Kort om arbeidsgiver
Institutionen bedriver forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Vi representerar 15 avdelningar inom olika ämnesområden. Genom ett berikande samarbete med sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi utvecklat samprojekt och mötesplatser som gynnar både vården och forskningen.

Med våra engagerade medarbetare, forskare, drygt 300 doktorander och studenter har institutionen för kliniska vetenskaper med åren byggt upp en internationell profil. Vi ansvarar för grundutbildningen på Läkarprogrammets termin 8, 9 och 11 och Sjukhusfysikerprogrammets termin 5-10, samt spetskompetensutbildningar med en allt större global förankring.

Ämne
Onkologi med inriktning immunonkologi

Ämnesbeskrivning
Det vetenskapliga området onkologi är synnerligen brett och idag ett av de medicinska fakulteternas viktigaste forskningsområden. Kliniskt inrymmer specialiteten Onkologi i Sverige flera delspecialiteter som internationellt oftast är olika specialiteter; medicinsk onkologi och strålterapi. Under senare år har immunonkologi vuxit kraftigt och är idag ett ämne som är mycket viktigt både vetenskapligt och kliniskt för att öka kunskapen om hur kroppens immunsystem kan påverkas för att bekämpa vissa cancerformer.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att bedriva forskning inom immunonkologi. Forskningen ska hålla internationell nivå och det förväntas att universitetslektorn söker nationell och/eller internationell externfinanisering för forskningen. I tjänsten ingår att leda och bedriva undervisning på grund och avancerad nivå samt att handleda doktorander. En viktig uppgift blir att ansvara för att immunonkologiska kliniska studier kan bedrivas vid Sahlgrenska akademin/ Sahlgrenska universitetssjukhuset och det kan bli aktuellt att universitetslektorn är ansvarig för en planerad tidig-prövningsenhet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Den kliniska tjänstgöringen genomförs inom ramen för en kombinerad tjänst vid verksamhetsområdet Onkologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ledningensuppdrag inom institutionen och fakulteten som rör forskning, undervisning och organisation ingår också i arbetsuppgifterna.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Legitimation som läkare och specialistkompetens inom onkologi.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare.

Med lika viktning kommer i första hand vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet immunkologi och pedagogisk skicklighet och undervisningserfarenhet med kvalitet och bredd inom ämnet immunonkologi och inom den kliniska specialiteten onkologi. Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ingår att som huvudsökande erhålla externa nationella och/eller internationella forskningsanslag. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid undervisning och kursansvar på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

I andra hand förmåga till samarbete, klinisk skicklighet och administrativ skicklighet.

Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas genomgå sådan eller få motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning, 100 % heltid, med placering vid Kliniska vetenskaper.
Önskat tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen
Var god kontakta:
Peter Naredi, Prefekt, mail peter.naredi@gu.se, tel 0706814981

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: 
https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:
- Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
- Legitimation som läkare
- Intyg om specialistkompetens inom onkologi
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2019/1605 till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-02-14

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Stillingskategori
Universitetsstillinger
Arbeidsgiver
Göteborgs Universitet
Kontaktperson
Navn: Peter Naredi
Tittel: Prefekt
Telefon: +46 706 814 981
E-post: peter.naredi@gu.se
Hjemmeside
Arbeidssted
Medicinaregatan 3
413 90 GÖTEBORG
sweden