Vi har ledig deleliste med erfaren fastlege ved Stasjonsgata legekontor, Stasjonsgata 25, 3300 Hokksund fra 1. juni 2020.

Fastlegehjemmelen har listestørrelse 1000 pasienter.  Legen som skal ha deleliste har jobbet lenge i Hokksund med stabil liste. Legekontoret er organisert som et D/A hvor det er tre fastleger. Det er et godt utstyrt legekontor som bruker System X journalsystem. Det er ikke knyttet kommunale oppgaver til hjemmelen, men avtalen vil inneholde krav om å kunne dekke tilsvarende 7,5 t/uke for full praksis. Det er pliktig deltakelse til legevakt som utføres på Kongsberg interkommunale legevakt.

Søkere vil bli vurdert etter gjeldende regelverk og avtaleverk.

• Godkjent autorisasjon uten begrensninger.
• Godkjent LIS1 eller tilsvarende med rett til refusjon.
• Søker må beherske svært godt norsk språk både muntlig og skriftlig.
• God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
• Gode samarbeidsevner med kollegaer og hjelpepersonell.
• Godt samarbeid med øvrige kommunale tjenester.
• Evne til å drive privatpraksis
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
• Krav om politiattest
• Det legges stor vekt på listelegens og gjenværende legers uttalelse, j.fr. ASA 4310, pkt 5.5

Vi tilbyr:
Veldrevet legesenter, sentrumsnære lokaler, moderne legevakt, gode vaktordninger, lav vaktbelastning. Deltakelse i allmennlegeutvalg, Kommunen er registrert som utdanningsinstitusjon for LIS3-utdanning og vil tilrettelegge utdanningsplanen sammen med den enkelte utdanningskandidat. Det ytes kommunalt tilskudd til spesialiseringen etter søknad.

Fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål kan tas med til et eventuelt jobbintervju.

Oppstartsdato avtales med legekontoret.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Einar Braaten
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 32 25 10 00
Navn: Stine K. Warlo
Telefon: 32 25 06 90
E-post: stine@warlo.no
Arbeidssted
Stasjonsgata legekontor
Stasjonsgata 25
3300 HOKKSUND