Kort om arbeidsgiver

DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. Vi er det desentraliserte spesialisthelsetilbudet i voksenpsykiatri for en befolkning på ca 53.000 innbyggere, og dekker (tidl)Songdalen kommune samt Kristiansand kommune vest for Otra.

Avdelingen har 9,5 stilling for psykiater, 24,2 stillinger for psykolog, hvorav 17,2 er psykologspesialister. Disse betjener en døgnpost samt en poliklinikk med allmennteam, FACT-team og gruppeteam. I tillegg har vi 78 stillingshjemler med annen helsefaglig utdanning.

Avdelingen er tiltaksarrangør for NAV for det arbeidsrettede tiltak "jobbmestrende oppfølging IPS" med inntil 40 tiltaksplasser. Vi har i den forbindelse 6 stillinger for jobbspesialister.For spesialiseringsløp for leger er vi godkjent for de obligatoriske tjenesteområder "allmenpsykiatrisk poliklinikk" og "Rehabilitering av langtidssyke med alvorlige sinnslidelser", samt som fordypningsklinikk innen kognitiv adferdsterapi ved angst og tvangslidelser. Vi har i den forbindelse klinikkdekkende ansvar for OCD-behandling.

Vi har fokus på fagutvikling og har for tiden følgende pågående forskningsprosjekt:
- 4 dagers behandling for OCD; en RCT for pasienter i behandling for 1. gang og en RCT for tilbakefallspasienter.
- Langtidsoppfølging, gruppeterapi OCD, resultater etter 6 - 10 år.
- Brystsmerteprosjektet - effekt og kostnadsbesparelse av selvhjelpsintervensjon for pasienter med brystsmerter uten kroppslig forklaring.                

- Samarbeid i Individual Placement and support (IPS). 

Døgnposten har 20 plasser hvorav 5 administreres og disponeres av FACT-team og 2 av Akuttambulant team.
FACT-teamet har ansvar for ambulant oppfølging av mennesker med psykoselidelse i hele Kristiansandsregionen, herunder pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold.

Vi har ledig 100 % fast stilling for overlege i psykiatri for tiden innplassert i allmenteamet. Tiltredelse etter avtale.

 Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering av henvisninger og dialog med fastleger.
 • Diagnostiske vurderinger, kartlegging, utredning og behandling.
 • Behandlingsansvar for pasienter.
 • Veiledning til annet helsepersonell.
 • Delta i flerfaglig samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Delta i fagutviklings- og planleggingsarbeid.
 • Delta og bidra i undervisning.

Kvalifikasjoner

 • Overlege i psykiatri med norsk autorisasjon.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Kjennskap til gjeldende lover og regelverk.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Rønberg
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 38 17 48 22
Navn: Per Egeland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 905 74 999
Navn: Terje Thesen
Tittel: Medisinsk faglig rådgiver
Telefon: 38 17 48 00
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Solvang, Kristiansand
Løkkeveien 24
4616 KRISTIANSAND