Kort om arbeidsgiver
Vår legetjeneste er i utvikling. I Evje og Hornnes kommune har vi 4 legestillinger, alle kommunale. En av disse, fast stilling i 100 %, er nå ledig.
Vi søker deg som vil være med å videreutvikle den og i nært samarbeid med øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester bidra til å gi gode og trygge tjenester til våre innbyggere.

Evje Legesenter består av 4, senere 5, legestillinger, samlokalisert med LIS1 lege og dyktig hjelpepersonell. Senteret er moderne og oppdatert mht lab og medisinsk utstyr. Vi er tilknyttet Norsk Helsenett, bruker InfoDoc Plenario journalsystem, har betalingsautomat, nytt mobilt telefonsystem med bla. køordning og statistikkmuligheter og henvendelsesmulighet via hjemmeside.

Med stillingen følger deltakelse i legevakt, for tiden i samarbeid med Bygland og Arendal kommune, i kommunal organisert øyeblikkelig hjelp, veiledningsoppgaver og nødvendig deltakelse i offentlig legearbeid ved eksempelvis helsestasjon, pleiehjem og Evje fengsel.
Nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten, med nabokommuner og bedrifter/ institusjoner med et særskilt behov for helsetjenester er også viktig del av vår legetjeneste.
 
Stillingen vil for tiden ha en listelengde på 1000 pasienter.

Kvalifikasjoner
Du må ha norsk autorisasjon og gjerne være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering til det. Ved behov vil det kunne legges til rette for slik spesialisering.
Vi ønsker ved ansettelser å speile mangfoldet i regionens befolkning. Derfor oppfordres alle til å søke uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
Faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og evne til samarbeid og kommunikasjon vil vektlegges. I tillegg må den som ansettes beherske norsk godt, muntlig og skriftlig.
Det er krav om førerkort klasse B og godkjent politiattest tråd med Helsepersonelloven.
  
Annet
Stillingene er kommunal og medfører ingen driftsutgifter eller arbeidsgiveransvar. Det er gode lønnsbetingelser med fastlønn og medlemskap i god tjenestepensjonsordning. Individuell avtale inngås med kommunen og vil følge sentrale avtaleverk om legeordning. Avtaler ellers med kommunen gjøres på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lov og sentralt avtaleverk.

Vi benytter rekrutteringsløsningen WebCruiter, og behandler kun søknader registrert i denne. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas først med til intervju.
Vi praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger hvilket innebærer at det må begrunnes særskilt dersom det ønskes unntak for offentlighet.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Evje og Hornnes kommune
Enhet for helse og familie
Kontaktpersoner
Navn: Sigmund Olav Syrtveit
Tittel: Enhetsleder helse og familie
Telefon: 900 63 774
E-post: sigmund.olav.syrtveit@e-h.kommune.no
Navn: Åsulv Horverak
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 419 29 300
E-post: asulv.horverak@bygland.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Evje legesenter
Verksmoen
4735 EVJE