Kort om arbeidsgiver
Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.
Klinikken innfører om kort tid nye laboratoriedatasystemer, er under omstillinger med ny teknologi og nye analyser. Det er fokus på forskning - og
utvikling og vi kan derfor by på spennende oppgaver sammen med kollegaer på et
høyt faglig nivå.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi er en av landets største mikrobiologiske avdelinger. Avdelingen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189.
Avdelingen har særlig kompetanse innen molekylærbiologisk diagnostikk av smittsomme agens. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner: Seksjon for diagnostikk, Seksjon for medisin og FOU og Seksjon for spesialfunksjoner.
Stillingen er en overlegestilling med et funksjonsansvar som seksjonsleder for Seksjon for medisin og FoU.
Seksjonen har medisinsk ansvar for all diagnostikk som utføres ved avdelingen, og har i tillegg mer spesielle oppgaver knyttet til de nasjonale referansefunksjonene for MRSA, GBS, Tularemi og adenovirus.
Seksjonen består av leger, ansatte ved referansefunksjonene MRSA og GBS, smittevern, spesialbioingeniører og forskere.
Seksjonslederen rapporterer til avdelingssjef og inngår i avdelingens ledergruppe. Ved intern tilsetting vil det bli ledig en stilling som overlege.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre god ledelse både når det gjelder oppfølging av fag - og prioriteringer, økonomi og personell
 • Mulighet for å drive egen forskning eller annet faglig arbeid

Kvalifikasjoner

 • Spesialist innen medisinsk mikrobiologi
 • Kandidater med godkjent spesialitet i infeksjonsmedisin er også aktuelle 
 • Prosjekterfaring
 • Ledererfaring en fordel
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Initiativrik
 • Strukturert
 • Analytisk
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Faglig og personlig utvikling

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Inger Johanne Haugen
Tittel: Avdelinssjef
Telefon: 72573367
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinik Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim