Kort om arbeidsgiver
Medisinsk avdeling dekker et opptaksområde som lokalsykehus på ca. 170.000 innbyggere, og har enkelte områdefunksjoner i Vestre Viken for 500.000 innbyggere.  Sykehuset har gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo og hovedstadsområdet.

Arbeidsoppgaver

Stillingene er opprettet i medisinsk avdeling for å styrke kompetansen i akuttmottak for pasienter med akutte indremedisinske tilstander. Arbeidet organiseres til dag- og tidlig kveldstid på hverdager. Ordningen planlegges utvidet med anledning til deltagelse i avdelingens generelle bakvaktsordning. 

Avdelingen har generell og kardiologisk bakvakt, og nyrevakt for Vestre Viken.  Endoskopisk vakt er under planlegging for hele Vestre Viken.  Avdelingen har alle grenspesialitetene innen indremedisin, og 28 av 30 faste overlegestillinger i grenspesialitetene er besatt. I 2020 får avdelingen 4 nye faste overlegestillinger, disse 3 i akuttmottak og en stilling i endokrinologi. Avdelingen er temporært seksjonert med klinisk arbeid og spesialundersøkelser innen den respektive grenspesialitet på hverdager.

Arbeidsoppgaver vil bli konferering og vurdering av pasientforløp i akuttmottak for å sikre riktig seleksjon for innleggelse og strukturerte utrednings- og behandlingsplaner for indremedisinske akuttforløp, og supervisjon og opplæring av LIS leger.

Kvalifikasjoner

Det forutsettes interesse for å styrke håndteringen av akutte indremedisinske pasientforløp i sykehus, kombinert med interesse for opplæring og supervisjon av LIS leger etter ny spesialistordning. Det legges til rette for utdanning i akutt- og mottaksmedisin for søkere som ikke har spesialiteten. Søkere med solid LIS erfaring innen indremedisin fra akuttavdeling oppfordres til å søke.

Ønsket kompetanse er spesialitet i generell indremedisin eller tilsvarende. Blant søkere med kompetanse innen grenspesialitetene vektlegges spesielt kardiologi, infeksjonsmedisin og geriatri, dernest lungemedisin. Relevant tjeneste fra arbeid i akuttmottak vektlegges.

Personlige egenskaper

Vi søker en tilpasningsdyktig person med gode samarbeids og kommunikasjonsevner.

Personlige egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

Et bredt sammensatt fagmiljø innenfor alle indremedisinske grenspesialiteter, med kort vei til faglig dialog mellom grenspesialitetene. Engasjerte medarbeidere og godt kollegialt og tverrfaglig samarbeid. Det er bygget opp to akademiske prosjekter med doktorgradsprogram. Pneumoniprosjektet i Buskerud, som videreføres med studier rettet mot rask diagnostikk av luftveisantigener i mottak, og NORCOR prosjektet som studerer nye modeller for sekundær prevensjon ved koronarsykdom.

Nytt Drammen Sykehus på Brakerøya er under bygging og full drift er planlagt i 2025.

https://vestreviken.no/om-oss/nytt-sykehus-i-drammen

Arbeidstid, lønn og tidspunkt for tiltredelse etter nærmere avtale.  For opplysninger om stillingen, kontakt avdelingssjef Einar Husebye eller stedfortreder enhetsoverlege Kristian Selvig.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Einar Husebye
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90738787
Navn: Kristian Selvig
Tittel: Overlege
Telefon: 03525
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Drammen Sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen