Kort om arbeidsgiver

Ringerike DPS er et meget veldrevet DPS og vi får veldig gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere. 

Avdelingen er 1 av 9 avdelinger i Klinikk Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF. DPS’et
er delvis samlokalisert med Ringerike Sykehus og har det samme opptaksområdet i
Øvre Buskerud med til sammen 82 000 innbyggere. Avdelingen er lokalisert på 3 steder består av
seksjon døgnbehandling med FACT og 2 seksjoner for poliklinisk behandling, en på Ringerike og en på Ål. Vårt DPS samarbeider nært med
Blakstad Psykiatriske Sykehus som har ansvar for de spesialiserte
sykehustjenester for befolkningen.

 Stillingene som er ledig nå er i FACT teamet som er knyttet til døgnseksjonen og 2 stillinger i poliklinikken på Ringerike.

Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med. Tentativ plan for  gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved ansettelse og vil være en del av arbeidskontrakten     

Arbeidsoppgaver

 • Akuttvurderinger
 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Deltakelse i avdelingens vaktordninger ved behov
 • Intern og ekstern undervisning og veiledning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 eller gammel turnustjeneste 
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl. B       

Personlige egenskaper

 • Erfaring og/eller interesse for akuttvurderinger
 • Interesse for tverrfaglig behandling og/eller gruppebasert behandling
 • Gode evner til samarbeid, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr

 • Utvidet arbeidstid og tjenesteplan etter avtale
 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn og tjenesteplan, samt ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Kent Håpnes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99100195
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR Ringerike DPS (RDPS), Vestre Viken
Arnold dybjords vei 1
3511 Hønefoss