Kort om arbeidsgiver

Avdeling rus og avhengighet har ledig fast 100 % stilling som lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.
 
Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.
 
Avdeling rus og avhengighet består av Rus- og avhengighetspoliklinikker og LAR , to avgiftningsposter og utredning- og
behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten
og Tønsberg, mens døgnseksjonene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er
samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg. Alle lokasjoner er
påregnelige tjenestesteder i løpet av spesialiseringen.  
 
Avdeling rus og avhengighet er utdanningsinstitusjon for spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin og har 7,5 overlegestillinger samt 5 LiS-stillinger i rus-avhengighetsmedisin. Avdelingen tilbyr klinisk tjeneste, veiledning og internundervisning etter kravene i spesialistutdanningen. Spesialiseringsforløpet vil i all hovedsak være i avdeling rus og avhengighet. Det vil være et samarbeid med øvrige avdelinger i Sykehuset i Vestfold HF for å sikre et fullstendig spesialiseringsforløp i rus- og avhengighetsmedisin. 
 
Vi ønsker at lege i spesialisering i utdanningsstilling skal være en viktig bidragsyter også i utvikling av det faglige tilbudet i avdelingen. Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad, og du må være fleksibilitet og løsningsorientert.
 
Stillingene kan søkes av leger, også med annen spesialitet som ønsker spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin, og av leger som trenger ett års sykehustjeneste til andre spesialiteter.

Arbeidsoppgaver

 • Primært pasientarbeid
 • Vi ønsker at lege i utdanningsstilling skal være en viktig bidragsyter også i utvikling av det faglige tilbudet i avdelingen
 • Vi forventer at du deltar i tverrfaglige behandlingsrelasjoner   

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 tjeneste eller tilsvarende (turnustjeneste)
 • Søkere må ha god beherskelse av skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning 

Personlige egenskaper

 • Interesse for og evne til å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å lede faglig arbeid
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Samarbeidsvillig
 • Du har din faglige forankring i evidensbasert behandling 
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad

Vi tilbyr

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Katarina Krokeborg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 33 34 12 00/ 909 88 715
Navn: Christian Reissig
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95481540
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling rus og avhengighet
Kirkeveien 275
3140 Nøtterøy