Kort om arbeidsgiver
Vi har et spennende og godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse på angstbehandling, kognitiv og metakognitiv terapi. Avdelingen har spesialiserte behandlingstilbud for en rekke typer angstlidelser, blant annet panikklidelse, sosialfobi, tvangslidelse, GAD og PTSD etter traumer i voksen alder. Det gis erfarings- og forskningsbasert behandling, utviklet i nært samarbeid med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt over lang tid. Avdelingen benytter manualisert kognitiv terapi (CBT) og metakognitiv terapi (MCT). Personalet mottar ukentlig veiledning på høyt nivå.

Avdelingen har 17 behandlingsplasser fordelt på to tverrfaglige team med medarbeidere som består av bl.a. leger (overlege og LIS), psykolog/psykologspesialist og sykepleiere med spesialkompetanse.


Arbeidsoppgaver
Til stillingen ligger behandlingsansvar for 2 pasienter og aktiv deltagelse i det tverrfaglig sammensatte behandlingsteamet. LIS vil få ukentlig klinisk veiledning av spesialist i psykiatri. Tjenesten er godkjent som fordypningstjeneste inntil 9 måneder og som tilleggstjeneste utover dette. En dag i uken deltar LIS på felles undervisning ved Vestre Viken, Psykiatrisk avdeling, Blakstad, samt har fordypningstid. LIS deltar i vaktordning med 7-delt hjemmevakt.

Søkere med videreutdanning eller erfaring med kognitiv og/eller metakognitiv terapi vil bli prioritert.
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevne.

Klikk her for mer informasjon om behandlingsmål/-program for avdelingen


Vi kan tilby:
  • En spennende stilling innenfor et fagfelt i rask utvikling
  • Et engasjert fagmiljø med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalbolig og barnehageplass ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:
Avdelingsleder Heidi Alice Berg Houmb, tlf. 32 74 97 00/472 59 344 eller Heidi.Berg.Houmb@modum-bad.no

Søknadsfrist:
15. desember 2019

Stillingstype:
Vikariatet i 100% stilling og går fra 01.02.20 til 31.01.21. Mulighet for forlengning.

Tiltredelse:
3. februar 2020

Vi ber om at du søker elektronisk.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Avdeling for angstlidelser
Kontaktperson
Navn: Heidi Alice Berg Houmb
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 74 97 00 / 472 59 344
E-post: Heidi.Berg.Houmb@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND