Kort om arbeidsgiver
Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Vi ønsker nå å tiltrekke oss en dyktig, samarbeidsorientert og engasjert overlege som deler våre verdier og vil bli med på laget.
I Seksjon ambulant virksomhet har vi ledig 100 prosent fast stilling for overlege fra 01.01.2020.
Lovisenberg (DPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, Raskere tilbake, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 145000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.
Stillingen er for tiden lagt til FACT Bydel gamle Oslo (BGO) et samarbeidsteam mellom spesialisthelsetjenesten og 1. linjen i bydel. Teamet er tverrfaglig sammensatt med blant annet to psykiatere og psykolog. FACT-modellen inkluderer alle voksne over 18 år som har eller hvor det er mistanke om alvorlig psykisk lidelse og kombinerer tjenesteytelsen ved fleksibilitet i oppfølging. Teamet har et tett samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og innenfor Lovisenberg DPS.

Overlegen vil inneha en sentral rolle i pasientbehandlingen som blant annet består i:
 • Undersøkelse, vurdering og utredning av psykisk helsetilstand
 • Medikamentell behandling
 • Rådgi 1.linjen i bydel og bidra til medisinskfaglig utvikling. Veiledningsansvar for LIS i spesialisering.
 • Integrert rusbehandling og behandling av samtidige psykiske lidelser
 • Samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjenesten i bydel og samarbeidspartnere om tilrettelegging og oppfølging av pasienten
 • Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk
 • Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Yrkesmessig rehabilitering
 • Etter avtale kan overlegen inngå i Akutteamets vaktordning på dagtid
Spesifikke arbeidsoppgaver i Seksjon ambulant virksomhet:
 • Ambulante tjenester
 • Behandlingsoppfølging av pasienter «dømt til særreaksjon»
 • Ansvar for TPHU
 • Arbeide i team basert på nært og fortløpende samarbeid
Vi søker en engasjert overlege som liker å arbeide i team og ha oppfølging i pasientens nærmiljø. Vi tilbyr et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende utvikling. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i psykiatri
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
  Vi tilbyr:
 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet for deltagelse i bakvaktsordning
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Ambulant virksomhet, FACT Gamle Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Martin Åm
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 99726573
E-post: maraa@lds.no
Navn: Øystein Skaare
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 98244602
E-post: oysk@lds.no
Søknad
Søknad merkes: 2019-217
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Hagegata 32
Hagegata 32
0653 OSLO