Jeg er på utkikk etter fastlegevikar ifm. pappapermisjon i seks måneder fra Mars 2020. Ved behov kan jeg være fleksibel ift. oppstartsdato og varighet, det kan og bli aktuelt med forlengelse av vikariat. Vikariatet er på Sandtangen legesenter på Bryne. P.t. er det 1090 pasienter og 9,3% stilling på helsestasjon. Veldrevet og hyggelig senter med fem andre leger, det er også planlagt ALIS stilling på senteret fra neste vår. Godt utstyrt med bla. 24t BT, to skiftestuer, audiometri og eget ultralydapparat på kontoret. Ønsker helst søkere som har gjennomført turnus eller har erfaring fra allmennmedisin.

Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Kim Salte
Tittel: Fastlege
Telefon: 97422920
E-post: kimsalte87@gmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Sandtangen legesenter
Kirsten Brynes veg 7
4344 BRYNE