Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for fastlegeordningen. Det er for tiden 37 private legekontorer og 175 fastleger i Trondheim.

Ved Nardosletta legesenter er det en ledig hjemmel som fastlege fra 1. mars 2020.
En av legene slutter ved legesenteret. Hjemmelen har for tiden et listetak på 1100 innbyggere. Ny lege har mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig.
Ny lege må godta senterets internavtale.

Nardosletta legesenter er organisert som et DA og ble etablert i 2006 ved fusjon av to legesenter. Det har seks legehjemler, en av dem drives for tiden som deleliste med to leger. Legene er spredt i alder. Fem av legene er spesialister i allmennmedisin og to er under spesialisering. Det er et godt sosialt og faglig miljø. Praksisen er sentrumsnær, veldrevet og velutrustet og holder til i store, lyse og trivelige lokaler i Nardosenteret. Det er godt med parkeringsplasser utenfor legesenteret. Det er god bemanning med stabile og erfarne helsesekretærer som kjenner pasientene godt. Senteret bruker pr i dag System X journalsystem.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. mars 2020. Endelig dato avklares med legesenteret.
HPR-nummer og minimum to referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med Ragnhild Snustad-Grønskag, mobil 416 53 962, eller hjemmelsinnehaver Kristine Bergersen, mobil 971 32 673.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjenester til pasienter på innbyggerlisten.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 time per uke i full kurativ praksis. Det innvilges automatisk fritak av kommunale allmennlegeoppgaver det første halve året.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag en til to vakter per måned på ettermiddag / kveld.
 • Legesenteret driftselskap drives av legene og ny hjemmelsinnehaver må også overta administrative oppgaver knyttet til driften av legesenteret.

Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder.
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune (gamle)
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid
Kontaktperson
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 952 09 113
Arbeidssted
Nardosletta legesenter
Hans Baucks veg 1
7031 TRONDHEIM