Kort om arbeidsgiver
Legevakt er i drift alle hverdager fra kl.15.30-08.00, og alle helg- og helligdager fra 08.00-08.00. Legevakten har tilhold ved St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal. Befolkningsgrunnlaget er i overkant av 50 000.
Stillingen kan bemannes av en, evt. flere leger.
Vakter på kveld og helg dekkes av fastleger og Lis 1-leger fra samarbeidskommunene.
Den/de som ansettes har hvis de ønsker anledning til å ta vakter på kveld og helg.
Søknader vil bli behandlet fortløpende.
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. Du kan ikke ha begrensninger i autorisasjon
 • Lis 1-tjeneste må være gjennomført
 • God framstillingsevne både muntlig og skriftlig, samt kjennskap til norsk lovverk
 • Erfaring fra allmenmedisin vektlegges
 • Godkjent opplæring i bruk av nødnett, samt gjennomførte kus i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering
 • Personlig egnethet for stillingen vil tillegges stor vekt
Vi leter etter deg som er
 • Faglig oppdatert
 • Ansvarsbevisst, selvstendig og fleksibel
 • Initiativrik og strukturert
Vi tilbyr
 • Variert arbeid i et hektisk og trivelig arbeidsmiljø
 • Fast lønn etter sentralt inngåtte avtaler i henhold til SFS 2305
 • Hjelpepersonell på alle vakter
Orkdal Kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.
 
For flere opplysninger, ta kontakt med
Systemansvarlig lege Helge Hatlevoll, tlf. 900 56 190
Driftsansvarlig sykepleier Siri By, tlf. 472 75 444
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Orkdal kommune (gamle)
Legevakta
Kontaktpersoner
Navn: Helge Hatlevoll
Tittel: Systemansvarlig lege
Telefon: 900 56 190
Navn: Siri By
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 472 75 444
E-post: siri.by@orkdal.kommune.no
Arbeidssted
SIO Legevakt, Orkdal sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 ORKANGER