Kort om arbeidsgiver
Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal (SSA) er en del av Klinikk somatikk. Den består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU), Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader (RK-MR) og Barneavdelingen. Det er funksjonsfordelt ulike pediatriske fagområder mellom SSA og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK). Det er sengepost og poliklinikk ved begge lokalisasjoner. Nyfødtenheten er lagt til SSK. Det er generell pediatri med akuttmottak for sitt opptaksområde begge steder.

Vi har ledig 100 % vikariat som lege i spesialisering ved Barne- og ungdomsavdelingen i Arendal fra 01.01.2020 - 23.08.2020, med mulighet for forlengelse.
Spesialitet: Barnesykdommer. Sykehuset har avtale om gruppe 1 tjeneste ved OUS.

Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Ved interne omrokkeringer kan andre stillinger bli ledige.

Arbeidsoppgaver

  • Stillingen inngår i avdelingens vaktordning.

Kvalifikasjoner

  • Må ha gjennomført LIS1 utdanning.
  • Legeerfaring fra fagfeltet er en fordel.

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet for arbeid med barn, unge og familier.

Vi tilbyr

  • Et aktivt og tverrfaglig arbeidsmiljø.

Utdanningsretning

  • Medisin

Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet

Språk

  • Svensk
  • Dansk
  • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Linda Bredsten
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 37 02 52 88
Navn: Gunleiv Byremo
Tittel: Overlege
Telefon: 37 01 41 09
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Ellen Kopstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 37 01 43 39
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen, Arendal
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL