Fastlege delehjemmel,  Legene i Grønlandsleiret.

Arbeidsoppgaver
Vanlige fastlegeoppgaver, diagnostikk, behandling og oppfølging. Det kan være aktuelt med kommunale oppgaver for bydelen. Bydelen kan pålegge inntil 7,5 time kommunalt arbeid  i henhold til forskrift /avtaler, men det er ingen nødvendig rett til å få kommunale oppgaver Pt ligger det oppgaver på helsestasjon for ungdom til hjemmelen. Dette avtales nærmere i ansettelsesprosess og kan endres. Eventuelle kommunale oppgaver kan være helsestasjon, skolehelsetjeneste, reisevaksinering/migrasjonshelse evt. andre rådgivende eller kliniske oppgaver dersom bydelen finner det hensiktsmessig i videre utvikling av tjenestene.

Kvalifikasjoner
Arbeidserfaring i allmennmedisin og gjerne kjennskap til bydelen /Oslo kommune. Fullført eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Erfaring og interesse for aktuelle kommunale oppgaver.

Personlige egenskaper
Personlig egnethet. Gode samarbeidsevner ovenfor kollegaer og hjelpepersonell. Gode kommunikasjonsevner og formidlingsevne, gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig. Vi ønsker både kvinnelige og mannlige søkere, da vi helst ønsker å opprettholde vår nåværende kjønnsbalanse.

Vi tilbyr
Delehjemmelen er i et veldrevet legekontor med 4 godt etablerte praksiser. Legene vikarierer for hverandre, og alle har fulle lister. Legene i Grønlandsleiret er et veletablert fastlegesenter med 4 fastleger og Lis-lege. Senteret er lokalisert et par kvartaler fra Grønland T-banestasjon/ busstopp utenfor.

Hjemmelen som innehas av kvinnelig lege har i dag 1250 pasienter på listen.
 
Det planlegges at ny lege jobber 2 dager i uken på kontoret noe kommunale oppgaver, med mulighet til å dekke fravær/ferie hos de andre legene i tilegg.

Nåværende lege planlegger å overføre sin liste i løpet av 5 år. I 5-årsperioden jobber både avtroppende og ny lege på samme liste. Ved behov kan listen økes med inntil 25 %.
 
Ny lege må inngå i et økonomisk og faglig fellesskap med øvrige kollegaer i praksisen.

Betingelser for overtakelse av delelisten må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler.

Bydel Gamle Oslo preges av kulturelt og sosialt mangfold. Bydelen er en moderne sentrums- og miljøbydel, samtidig som den er tradisjonsrik med røtter tilbake til middelalderen. Med sitt mangfold av arbeidsområder og utfordringer er Bydel Gamle Oslo unik i norsk offentlig sammenheng. Bydelen har ca 54.600 innbyggere, og omlag 1300 årsverk. 

Les mer om bydelen her: www.bydel-gamle-oslo.no 

Bydel Gamle Oslo ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune,Gamle Oslo (ikke i bruk)
Kontaktpersoner
Navn: Irene Teslo
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
Navn: Veleug Vårvik
Tittel: Fastlege
Telefon: 23002900
Arbeidssted
Legene i Grønlandsleiret
Grønlandsleiret 23
0190 OSLO