Nyopprettet fastlegehjemmel  ved Vital legekontor, veletablert 2-legeprakis sentralt på Grønland. 

Arbeidsoppgaver
Vanlige fastlegeoppgaver, diagnostikk, behandling og oppfølging. Det kan være aktuelt med kommunale oppgaver for bydelen.

Bydelen kan pålegge inntil 7,5 time kommunalt arbeid i henhold til forskrift /avtaler, men det er ingen nødvendig rett til å få kommunale oppgaver. Dette avtales nærmere i ansettelsesprosess og kan endres. Eventuelle kommunale oppgaver kan være helsestasjon, skolehelsetjeneste, reisevaksinering/migrasjonshelse evt. andre rådgivende eller kliniske oppgaver dersom bydelen finner det hensiktsmessig i videre utvikling av tjenestene.

Kvalifikasjoner
  • Arbeidserfaring i allmennmedisin og gjerne kjennskap til bydelen /Oslo kommune     
  • Fullført eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin.
  • Erfaring og interesse for aktuelle kommunale oppgaver.
  • Det er ønskelig at legen behersker flere språk i tillegg til godt norsk.
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet
  • Gode samarbeidsevner ovenfor kollegaer og hjelpepersonell
  • Gode kommunikasjonsevner og formidlingsevne.
  • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig.   
Vi tilbyr
Nyopprettet fastlegehjemmel med gode muligheter til å påvirke pasientpopulasjon. Vital legekontor ligger sentralt til på Grønland, nær mange offentlige transporttilbud. Legekontoret flytter inn i nye lokaler i nærheten våren 2020.

Pt er listelengden satt til 1200 og det er allerede før utlysning 72 pasienter på listen. Listen håndteres av vikar i dag. Det vil være mulighet til å bidra med å ivareta/ arbeide med pasientpopulasjonen tilknyttet også den andre legen ved kontoret. Legene vikarierer for hverandre. Veletablert legekontor med Pridok journalsystem og to erfarne, stabile legesekretærer. 

Fellesskapsavtale med den andre legen ved Vital legekontor inngås i henhold til de retningslinjer og føringer som foreligger.

Bydel Gamle Oslo preges av kulturelt og sosialt mangfold. Bydelen er en moderne sentrums- og miljøbydel, samtidig som den er tradisjonsrik med røtter tilbake til middelalderen. Med sitt mangfold av arbeidsområder og utfordringer er Bydel Gamle Oslo unik i norsk offentlig sammenheng. Bydelen har ca 54.600 innbyggere, og omlag 1300 årsverk. 

Les mer om bydelen her: www.bydel-gamle-oslo.no 

Bydel Gamle Oslo ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune,Gamle Oslo (ikke i bruk)
Kontaktpersoner
Navn: Irene Teslo
Telefon: 21802180
Navn: Hossein Khorshidi
Tittel: Fastlege - Vital legekontor
Telefon: 40004782
Arbeidssted
Vital legekontor
Grønlandsleiret 31
0190 OSLO