Kort om arbeidsgiver
I Helsevernenheten, Etat for helsetjenester er det ledig stilling som Smittevernoverlege.
Helsevernenheten består av fagavdelingene Miljørettet helsevern, Kommuneoverlegen, Smittevernkontoret, Senter for migrasjonshelse og Frisklivs- og mestringssenteret.
Kommuneoverlegen har 1 årsverk kommuneoverlege, 4,4 årsverk assisterende kommuneoverleger og 1 smittevernoverlege.
Det lyses ut en 100 % stilling som smittevernoverlege fra 01.02.2020.


Arbeidsoppgaver 
Smittevernoverlegen har et smittevernfaglig ansvar for planarbeid, overvåkning, rådgivning og utbruddshåndtering som beskrevet i smittevernlovens §7.2
Som innebærer følgende:
 • Utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og - tiltak, organisere og veilede dette arbeidet.
 • Ha en løpende oversikt over de infeksjonsepidemologiske forhold i kommunen.
 • Utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen. Bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer.
 • Gi informasjon, opplysning og råd til befolkning om vern mot smittsomme sykdommer.
 • Utføre alle andre oppgaver som følger loven, og medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført. Hastevedtak om tvangsdiagnostikk eller tvangsbehandling er en slik oppgave.
 • Andre samfunnsmedisinske oppgaver.
 • Det er planlagt å innføre samfunnsmedisinsk beredskapsvakt. Deltakelse i denne vaktordningen, både på dagtid og utenom arbeidstiden, inngår i stillingen. 

Ønskede kvalifikasjoner
 • Spesialitet i samfunnsmedisin, Master i Public Health eller annen tilsvarende kompetanse.
 • Erfaring med smittevernarbeid på kommunalt-, statlig- eller foretaksnivå.
 • Cand. med. / Embetsstudie i medisin, Norsk autorisasjon som lege.
 • Samfunnsmedisinsk- og/eller ledelseserfaring ut over det rent smittevernfaglige kan også tillegges vekt
 • Kjennskap til kommunal forvaltning og kommunehelsetjenesten
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk

Personlige egenskaper
 • Du er engasjert, positiv og har god evne til å samarbeide med andre
 • Du arbeider selvstendig og tar initiativ
 • Du trives med utviklingsoppgaver og innovasjon
 • Du er systematisk, fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Gode muligheter for faglig utvikling i et dynamisk og dyktig fagfellesskap
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- låne- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktperson
Navn: Finn Markussen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 55565200. Mobil 97 68 55 25
E-post: Finn.Markussen@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Helsevernenheten
Solheimsgaten 9
5058 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image