Kort om arbeidsgiver
Om fastlegehjemmelen
En av legene ved senteret skal gå av med pensjon og vi søker etter ny fastlege fra 1.6.20.
Listelengde settes til 1100 pasienter. Deltagelse i kommunal legevakt.
Til avtalen kan det pålegges offentlige allmennmedisinske oppgaver i tråd med regelverket.
 
Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.
 
Kvalifikasjoner
* Ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller være under spesialisering. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke
* Må beherske norsk skriftlig og muntlig
* Ha kjennskap til ASA-avtalen, fastlegeforskriften og samhandlingsreformen
 
Andre opplysninger
Hjemmelsinnehaver inngår leiekontrakt med legekontoret etter avtale. Legekontoret organiserer all drift, såsom leie og vedlikehold av lokaler, alt personell, alt utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin yrkesutøvelse og for sin økonomi.
 
Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Navn: Jathavi Gopalaratnam
Tittel: Fastlege
E-post: grjathavi@yahoo.no
Arbeidssted
Glomma Legesenter
St. Hansgate 1
1607 FREDRIKSTAD