Kort om arbeidsgiver
Ved Strandgata legesenter er det ledig fastlegehjemmel med listestørrelse på ca. 1300 pasienter. Legesenteret er et legefellesskap med 2 leger som begge er spesialister i allmennmedisin. Vi har også to dyktige helsesekretærer. Driftsformen er DA og vi benytter CGM journalsystem . Det har vært samtaler om på litt sikt å samlokalisere legesenteret med andre leger til et større praksisfellesskap. Den som overtar fastlegehjemmelen forplikter seg til å gå inn i den eksisterende samarbeidsavtalen med den andre legen. Fastlegehjemmelen er ledig fra 01.04.2020.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege for pasientene på listen
 • Legen er også forpliktet til å delta i den interkommunale allmennmedisinske legevaktsordningen
 • Pr i dag er det ingen kommunal bistilling knyttet til fastlegehjemmelen, men Hamar kommune kan pålegge kommunale oppgaver med inntil 7,5 timer pr uke.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1/turnus eller tilsvarende
 • Gode kvalifikasjoner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Søker må være spesialist i allmennmedisin, ha påbegynt spesialisering eller forplikte seg til å starte i spesialisering
 • Ha evne til å formidle betydningen av forebygging og folkehelse i tillegg til nødvendig utredning, diagnostisering og behandling
 • Relevant erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig
 • Gode kommunikasjonsevner 

Personlige egenskaper

 • Ved tilsetting legges det betydelig vekt på personlig egnethet, gode samarbeidsegenskaper og gode evner til å jobbe i et praksisfellesskap
 • For øvrig vektlegges læringsvilje, engasjement og ansvarsbevissthet
 • Utsikter til å bli stabil over tide vektlegges 

Vi tilbyr

 • Tildeling av fastlegehjemmel følger rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening, ASA 4310.
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktpersoner
Navn: Endre Balazs
Tittel: Fastlege
Telefon: 47900985
E-post: endre.balazs@gmail.com
Navn: Turid Haugen Karset
Tittel: Leder
Telefon: 48148095
E-post: turid.haugen.karset@hamar.kommune.no
Arbeidssted
Helse og omsorg, Hamar kommune
Strandgata 51
2317 Hamar