Kort om arbeidsgiver
Sykehuset har innen revmatologi 9 overlegehjemler og 3 hjemler for underordnet lege. Videre har vi 3 revmakirurger og 1 anestesiolog. Vår sengeavdeling har 14 senger, hvorav 8 til revmakirurgi, 5 til kompleks revmatologisk rehabilitering og 1 til utredning.
Avdelingen er engasjert i flere forskningsprosjekter.
 
Sykehuset har gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom KLP. Trenger du hjelp med å skaffe bolig er vi behjelpelige med dette.  
Sykehuset forutsetter at de som tilsettes behersker norsk eller nordisk språk, muntlig og skriftlig.
 
Nærmere opplysninger om stillingene fås av avd. overlege Svanaug Skorpe, telefon 52 80 50 00
 
Søknadsfrist 22. desember 2019.
 
Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes ved å klikke på «Send søknad»-knappen.
Les mer om oss på www.hsr.as
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS
Kontaktperson
Navn: Svanaug Skorpe
Tittel: Avd. overlege
Telefon: 52 80 50 00
Hjemmeside
Arbeidssted
Karmsundgata 134
5528 HAUGESUND