Askøy kommune har ledig fast stilling som kommuneoverlege i 100 % stilling. Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og skal ivareta ansvar og oppgaver i henhold til gjeldende lover og forskrifter innenfor samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap. Stillingen kan eventuell kombineres med fastlegehjemmel dersom det er ønskelig.

Kommuneoverlegen rapporterer til rådmann og arbeidsområdet er kommunedekkende. Kommuneoverlegen vil ha en sentral og aktiv rolle knyttet til å videreutvikle kommunens helse og omsorgstjenester.
 
Arbeidsoppgaver
Den som tilsettes vil ha stor innflytelse på arbeidsform og utforming av stillingens innhold, men følgende oppgaver er sentrale:
 • Utføre samfunnsmedisinske oppgaver i samsvar med helselovgivningen
 • Utøve internt medisinsk faglig tilsyn, tilrettelegging og veiledning
 • Rådgiver for kommunens ledelse og politikere i planlegging av helsetjenester og forebyggende arbeid
 • Aktivt arbeid i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet
 • Medlem i kommunens kriseledelse
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Relevant erfaring
 • Spesialistutdanning i samfunnsmedisin er ønskelig. Det forventes at søkere som ikke har slik spesialisering starter med dette snarlig etter ansettelse
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Interesse og engasjement for allmennmedisin og samfunnsmedisin
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Analytisk og evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
 • Handlekraftig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Fleksibel, utvikling og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale og økonomisk dekning av videre og etterutdanning i samfunnsmedisin 
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring  
Generelle opplysninger:
I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides. Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende
 • Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår 
Særlige krav knyttet til stillingen:
Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Askøy kommune
Legetjenesten
Kontaktperson
Navn: Amy Bruvik Næss
Tittel: Leder Legetjenesten
Telefon: (+47) 56 83 33
Arbeidssted
Kleppevegen 23 B
5300 KLEPPESTØ